Kontrola bhp w firmie transportowej

Autor: Karol Lankamer
Data: 26-09-2016 r.

Podczas audytu bhp inspektor pracy zwraca uwagę na wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze. Zainteresuje go również stan techniczny i sprawność oraz wyposażenie wykorzystywanych maszyn i urządzeń w niezbędne osłony, zabezpieczające przed zagrożeniami mechanicznymi.

Równie ważne jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia na stanowiskach pracy oraz dostosowanie go do potrzeb pracowników i rodzaju wykonywanej pracy zgodnie z wymogami ergonomii. Podczas odwiedzania pomieszczenia i stanowiska pracy inspektor sprawdzi występowanie czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, czyli:

 
  • hałas,

  • wibracje,

  • zapylenie,

  • ruchome elementy maszyn lub urządzeń – jeśli je stwierdzi, zweryfikuje ich badania i pomiary oraz sprawdzi, czy zastosowano odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Inspektor skontroluje również zabezpieczenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych, dopełnienie obowiązku wytyczenia bezpiecznych dróg komunikacyjnych, stan techniczny posadzek, schodów itp.

Później inspektor przystąpi do sprawdzenia dokumentów, z których podstawowe znaczenie mają dla niego akta osobowe pracowników. Na ich podstawie może zweryfikować, czy podwładni zostali dopuszczeni do pracy po przeprowadzeniu wstępnych badań lekarskich. Inspektor sprawdzi, czy nie doszło do dopuszczenia pracownika do pracy bez ważnych badań okresowych lub kontrolnych oraz czy warunki określone w skierowaniu odpowiadają występującym na stanowisku pracy.

Zapamiętaj!

W przypadku kierowców wykonujących transport drogowy badania lekarskie przeprowadza się przez cały okres aktywności zawodowej w regularnych odstępach, zbieżnych z odbywaniem kwalifikacji wstępnej i szkoleń okresowych. Są przeprowadzane w zakresie i na zasadach wynikających z Kodeksu pracy. Powszechnie przyjmuje się więc, że pracodawca zatrudniający kierowcę pojazdu o dmc powyżej 3,5 tony lub skonstruowanego do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, który przedstawi ważne badania lekarskie i psychologiczne, nie musi kierować go na wstępne badania lekarskie. Jego obowiązkiem jest skierowanie pracownika na szkolenie okresowe oraz badania lekarskie i psychologiczne w terminie wynikającym z prawa jazdy.

Podobny wyjątek, dotyczący pozostałych pracowników, wystąpi w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach odpowiadających występującym na proponowanym stanowisku. Warunkiem jest, by taka osoba podjęła pracę w okresie 30 dni od rozwiązania poprzedniego stosunku pracy lub pozostawała w równoległym zatrudnieniu na analogicznym stanowisku.

Karol Lankamer, prawnik, były pracownik PIP, obecnie wspólnik w spółce Pogotowie Kadrowe sp. j. specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa pracy i bhp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39543 )
Array ( [docId] => 39543 )