Nie wszyscy wykonawcy muszą otrzymać zapytania do SIWZ z wyjaśnieniami

Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. A zatem tylko w przypadku wykonawców, którym zamawiający przekazał uprzednio SIWZ istnieje obowiązek przekazania treści zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W sytuacji, gdy wykonawcy nie wystąpili do zamawiającego o przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zobowiązani są śledzić wszelkie zmiany zamieszczane na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ. Mimo tego, iż zamawiający identyfikuje wykonawców, składających zapytania w postępowaniu, nie ma obowiązku przesyłania im bezpośrednio odpowiedzi na zapytania w przypadku, gdy uprzednio nie zwrócili się do zamawiającego o przesłanie specyfikacji.

Przesyłanie odpowiedzi drogą pisemną wykonawcom, którzy nie złożyli wniosku o przesłanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie jest naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Niemniej jednak wprowadza niepotrzebnie dodatkowe obowiązki po stronie zamawiającego. Ten powinien ograniczyć się jedynie do publikacji zapytań i odpowiedzi na stronie internetowej. Ponadto takie działania zamawiającego generują dodatkowe koszty związane z prowadzonym postępowaniem z tytułu dystrybucji przesyłek nierzadko jako listy polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Tym bardziej, że obecnie wykonawcy bardzo rzadko występują z wnioskiem o przekazanie SIWZ, bo mogą ją "ściągnąć" ze strony internetowej.

 

Dyspozycję zawartą w art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych należy odnieść także do tych trybów, gdzie pojawia się specyfikacja istotnych warunków zamówienia, która nie jest publikowana na stronie internetowej a zamawiający przesyła ją wybranym wykonawcom (np. przetarg ograniczony, zapytanie o cenę). Wówczas zamawiający przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami wyłącznie tym wykonawcom, którym przekazał specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przetargu nieograniczonym dodatkowo zamieszcza treść pytań oraz wyjaśnienia na stronie, na której był udostępniona specyfikacja.

Andrzej Łukaszewicz, doktorant i wykładowca uczelni wyższych, autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.


Zobacz także:


Tagi: SIWZ,

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32362 )
Array ( [docId] => 32362 )