To wykonawca musi wykazać, że ma prawo utajnić określone informacje

Data: 26-03-2015 r.

Obowiązek utrzymania w tajemnicy określonych danych istnieje, wtedy gdy wykonawca zastrzeże ich tajność oraz dodatkowo wykaże, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Obowiązek wykazania skuteczności utajnienia spoczywa na tym, kto zastrzegł dane.

Powinien to zrobić na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bądź ofert lub na wezwanie zamawiającego.

Ostatecznie to wykonawca jest stroną najbardziej zainteresowaną utrzymaniem wskazanych informacji w tajemnicy. Jeżeli nie podejmuje próby wyjaśnienia, w jakim zakresie ujawnienie danych zawartych w ofercie zagraża jego interesowi lub go narusza oraz na jakiej podstawie zostały one zakwalifikowane jako tajemnica przedsiębiorstwa – czyli po krótce nie wyjaśnia zasadności zastrzeżenia – zamawiający powinien odtajnić informacje. Oczywiście warto wcześniej poinformować wykonawcę o tym zamiarze.

Przykład:

Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie zasadności zastrzeżenia wykazu dostaw i referencji. Oferent nie odpowiedział. Jak w związku z tym postąpić?

Jeżeli wykonawca nie złożył wyjaśnień, należy przyjąć, iż nie wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie ma zatem podstaw do ich ochrony.

W sytuacji, gdy wykonawca nie złoży stosownych wyjaśnień, należy przyjąć, że nie wykazał, iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wobec powyższego nie podlegają one ochronie. W myśl uchwały Sądu Najwyższego z 21 października 2005 r. (III CZP 74/05) zamawiającego nie obowiązuje wówczas zakaz ich ujawniania.

Dotychczasowy przepis dotyczący możliwości zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w ofercie był niejednokrotnie nadużywany. Wykonawcy zastrzegali informacje będące podstawą do oceny ich ofert, naruszając tym samym zasadę uczciwej konkurencji. Celem było uniemożliwienie weryfikacji złożonych przez nich dokumentów przez konkurentów. Stąd od 19 października 2014 r. nastąpiła zmiana przepisów w tym zakresie i aktualnie obowiązują regulacje opisane w odpowiedzi.

Agata Hryc-Ląd, doradca, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36797 )
Array ( [docId] => 36797 )

Array ( [docId] => 36797 )