Podwykonawcy będą lepiej chronieni w przetargach

Data: 21-10-2013 r.

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w sposób ograniczony regulują wykonywanie umów o zamówienie publiczne. Jest to zjawisko niekorzystne z uwagi na występujące przypadki nieuregulowania lub nieterminowego uregulowania należności za świadczenia wykonane przy realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane przez podmioty będące podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Urząd Zamówień Publicznych przygotował propozycje nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych dotycząca podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, w szczególności zamówień na roboty budowlane, została uchwalona 11 października 2013 r. przez Sejm i czeka na uchwalenie przez Senat.

Podstawowym celem nowelizacji jest uregulowanie w sposób kompleksowy kwestii podwykonawstwa w zamówieniach publicznych w zakresie zapewnienia im pełnej i terminowej zapłaty należnego im wynagrodzenia.

Ma ona również zapewnić jakość w zamówieniach publicznych poprzez wybór wykonawców mających odpowiedni potencjał (w szczególności podwykonawczy) oraz ograniczyć ryzyko sporów przy realizacji zadań publicznych.

Obecnie obowiązujące przepisy nie zabraniają wprowadzenia uregulowań dotyczących podwykonawstwa do umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Jednak pojawiające się problemy dotyczące podwykonawstwa były sygnałem dla Urzędu Zamówień Publicznych, że trzeba wprowadzić rozwiązania systemowe w tym zakresie bezpośrednio w ustawie Prawo zamówień publicznych.Klaudyna Saja-Żwirkowska
, prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32433 )
Array ( [docId] => 32433 )