Umowę w sprawie zamówienia publicznego można zawrzeć korespondencyjnie

Data: 22-11-2013 r.

Jeśli wybrany w przetargu nieograniczonym wykonawca chce podpisać kontrakt listownie to nie narusza żadnych ustawowych zasad. Należy jednak zadbać o to, by zostało skutecznie wniesione zabezpieczenie jej należytego wykonania. 

Dopuszczając możliwość zawarcia umowy korespondencyjnie, należy zadbać o jej zabezpieczenia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, co do zasady, powinno być złożone przed jej podpisaniem. Można je wnieść później, wówczas gdy w treści kontraktu jednoznacznie określono taki termin. Natomiast w przypadku niewniesienia zabezpieczenia zamawiający jest zobowiązany zatrzymać wykonawcy wadium zgodnie z treścią art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Trzeba również pamiętać, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zawiera się w terminie nie krótszym niż:

  • 10 lub 15 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty – w przypadku zamówień przekraczających progi unijne,
  • 5 lub 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty – w odniesieniu do zamówień o wartościach niższych niż progi unijne.

Ostateczny termin zależy od formy przesłania zawiadomienia przez zamawiającego. Umowę można podpisać szybciej, gdy informacja o wyborze została przekazana faksem lub e-mailem. Przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło zawiadomienie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32436 )
Array ( [docId] => 32436 )