Czas pracy niepełnosprawnego - odwołanie od zaświadczenia lekarskiego

Autor: Emilia Wawrzyszczuk
Data: 14-04-2014 r.

Pracownik niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym będzie pracował 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Aby mógł pracować dłużej, konieczne będzie zaświadczenie lekarskie. Co ważne – zarówno pracownik niepełnosprawny, jak i jego pracodawca będą się mogli od niego odwołać.

Komisja Ustawodawcza Senatu przygotowała projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r. (K 17/11; Dz.U. z 2013 r. poz. 791). TK orzekł w nim, że uzależnienie stosowania skróconego czasu pracy do pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy jest niezgodne z konstytucją. Zgodnie z wyrokiem art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm. (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r.) traci moc z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, czyli 9 lipca 2014 r.

Przewiduje się powrót do 7-godzinnej dobowej i 35-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy dla pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Stosowanie dłuższych norm czasu pracy wynikających z Kodeksu pracy (8-godzinnej dobowej i 40-godzinnej tygodniowej) będzie możliwe, jeśli – na wniosek pracownika lub pracodawcy – wyrazi na to zgodę lekarz prowadzący badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą. Po zmianach każdej ze stron (pracownikowi i pracodawcy) będzie przysługiwać prawo odwołania się od treści zaświadczenia lekarskiego o możliwości stosowania kodeksowych norm czasu pracy. Będą mogli również złożyć wniosek o przeprowadzenie ponownego badania i wydanie zaświadczenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Niemożność złożenia takiego odwołania kwestionował trybunał.

Źródło:

projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk senacki nr 580).

Emilia Wawrzyszczuk, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34669 )
Array ( [docId] => 34669 )