Ustalenie stanu zatrudnienia na podstawie przepisów krajowych i UE

Data: 28-02-2014 r.

Pracodawca nie wykaże niepełnosprawnego pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym w poz. 37–38 wniosku Wn-D. Podwładny ten jest jednak wliczany do stanu zatrudnienia w poz. 39–42 tego wniosku.

Jednym z warunków uzyskania przez pracodawcę dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników jest złożenie do PFRON wniosku o jego wypłatę wraz z wymaganymi załącznikami. Należy stosować obowiązujące formularze wniosku o wypłatę dofinansowania (Wn-D) oraz miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P). Formularz wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania (Wn-D) w części D.5 Informacja o stanach zatrudnienia zobowiązuje pracodawców do wyliczania dwóch stanów zatrudnienia.

W poz. 37 i 38 wniosku Wn-D należy podać stan zatrudnienia – zarówno ogółem, jak i osób niepełnosprawnych, który wyliczany jest na podstawie art. 21 ust. 1 i 5, art. 28 ust. 3 i 4 oraz art. 2a ustawy o rehabilitacji. Artykuł 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji wprost zakazuje wliczania osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych do stanu zatrudnienia.

Natomiast w poz. 39–42 wniosku Wn-D pracodawcy ustalają stan zatrudnienia na podstawie art. 2 pkt 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 80/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) oraz art. 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia. Przepisy unijne wskazują, że do stanu zatrudnienia wlicza się następujące osoby:

  • pracowników,

  • osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,

  • właścicieli – kierowników,

  • partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe.

Do tego stanu zatrudnienia nie wlicza się:

  • praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe albo na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym,

  • osób przebywających na urlopie macierzyńskim,

  • osób przebywających na urlopie wychowawczym.

Z analizy wskazanego przepisu rozporządzenia unijnego wynika, że pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych są wliczani do stanu zatrudnienia wykazywanego w poz. 39–42 wniosku Wn-D – zarówno osoby sprawne, jak i niepełnosprawne.

Do 25., a nie jak obecnie – 20. dnia następnego miesiąca będzie można składać informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych oraz wniosek o wypłatę dofinansowania do ich wynagrodzeń. Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (z 3 lutego 2014 r.). Wydłużenie terminu ma dać PFRON możliwość zweryfikowania danych zawartych w tych dokumentach.

Obecnie, mimo terminowej wypłaty wynagrodzeń przez pracodawców, nie zawsze się to udaje. Wynika to z różnych terminów wypłat wynagrodzeń przyjętych przez pracodawców, na co pozwalają przepisy. Będą również zmiany w załącznikach – tj. wzorach miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P) oraz wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D). Oba formularze mają być zmienione w związku z planowaną zmianą terminu składania tych dokumentów. Szczegóły w kolejnym numerze.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34034 )
Array ( [docId] => 34034 )