Zmiana terminów składania wniosków o dopłatę do pensji niepełnosprawnych

Data: 19-02-2014 r.

Do 25., a nie jak obecnie – 20. dnia następnego miesiąca będzie można składać informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych oraz wniosek o wypłatę dofinansowania do ich wynagrodzeń. Zmiany mają wejść w życie 1 kwietnia 2014 r.

Wydłużenie terminu na złożenie przez pracodawcę informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych oraz wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych ma dać Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych możliwość zweryfikowania danych zawartych w tych dokumentach.

Obecnie, mimo terminowej wypłaty wynagrodzeń przez pracodawców, nie zawsze się to udaje. Wynika to z różnych terminów wypłat wynagrodzeń przyjętych przez pracodawców, na co pozwalają przepisy. Zgodnie z art. 85 § 2 Kodeksu pracy wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Zatem termin ten może przypadać zarówno pod koniec miesiąca, jak i w pierwszych dniach następnego – w przypadku wynagrodzenia za miesiąc poprzedni.

 

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przygotowany przez resort pracy przewiduje także zmiany w załącznikach – tj. wzorach miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P) oraz wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D). Oba formularze mają być zmienione w związku z planowaną zmianą terminu składania tych dokumentów.

Ponadto w objaśnieniach do formularza INF-D-P w pkt 12 mają być wskazane precyzyjne kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w poszczególnych okresach, natomiast poz. 50 (dotycząca kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę) od kwietnia 2014 roku ma pozostać niewypełniona. Natomiast pkt 13 objaśnień będzie zawierać zaktualizowany algorytm obliczania wysokości dofinansowania do wynagrodzenia – w związku ze zmianami wynikającymi z ustawy okołobudżetowej od 1 kwietnia 2014 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33965 )
Array ( [docId] => 33965 )