Jak pracodawca powinien rozliczać się z PFRON

Data: 12-07-2016 r.

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny etat mają obowiązek comiesięcznego rozliczenia z PFRON. Stan zatrudnienia ustala się przyjmując do obliczeń cały miesiąc. Do stanu zatrudniania nie wlicza się osób przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych, nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej lub służby zastępczej.

Wpłaty na PFRON dokonujemy do 20. dnia następnego miesiąca, po miesiącu w którym ustalona została konieczność dokonywania przedmiotowych wpłat.

 

Pracodawca, który osiągnął stan zatrudnienia na poziomie co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny etat musi obliczyć wpłatę do PFRON. Kwota ta stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników we przeliczeniu na pełny etat, odpowiadającej różnicy pomiędzy zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Wzór:

Kz = 40,65% × Pw × (Zo × 6% – Zn)
gdzie:
Kz – kwota zobowiązania,
Pw – przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale,
Zo – zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełny etat,
Zn – liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny etat.

Przykład:

Pracodawca zatrudnia na 31 maja 2016 r. 31 osób w tym jedną osobę na 0,33 etatu. W przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie wynosi 29,33 etatu. Wyliczenie wpłaty: 0,4065 × 4066,95 × (29,33 × 0,06 – 0) = 1653,22 × 1,76 = 2909,67 = 2.910,00 zł (kwota, którą trzeba przekazać do PFRON).

Pracodawcy dokonujący wpłat mogą również liczyć na pewne zmniejszenia, ulgi. Mogą z nich skorzystać:

  • zatrudniając osobę niepełnosprawną,
  • współpracując z firmami, spółdzielniami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne, w ramach zakupu usług lub produktów.

Ważne! Z dniem 1 lipca 2016 r. zmianie uległy zasady udzielania ulg we wpłatach na PFRON. Zostały one zmniejszone z 80% do 50%, tak aby więcej środków wpływało do PFRON. Ponadto wprowadzono obowiązek udokumentowania fakturą VAT zakupu produkcji lub usługi od pracodawców uprawnionych do wystawiania informacji o kwocie obniżenia. Obniżona została także podstawa wyliczenia ulgi – do kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku poprzednim.

Marta Brakoniecka, specjalista w zakresie kadr i płac, praktyk z wieloletnim doświadczeniem

Tagi: pfron

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39204 )
Array ( [docId] => 39204 )