Regulamin pracy – najważniejsze prawo wewnętrzne w firmie

Autor: Jarosława Warszawska
Data: 12-04-2016 r.

Znajomość regulaminów i prawidłowa interpretacja zawartych w nich przepisów to jeden z podstawowych obowiązków specjalistów ds. kadr i płac. Dopiero w tym zakresie, w jakim akty prawa wewnętrznego nie będą regulowały zagadnień związanych z pracą, będą Państwo korzystać z przepisów prawa pracy.

Tworzenie prawa pracy w firmie nie jest tylko spełnieniem kodeksowego obowiązku, ale przede wszystkim służy określeniu praw i obowiązków stron. Zanim więc przystąpią Państwo do zmiany istniejącego regulaminu bądź stworzenia nowego, należy najpierw szczegółowo przeanalizować specyfikę konkretnego zakładu pracy, w którym regulamin ma funkcjonować. Inaczej bowiem zostanie napisany regulamin dla firmy zajmującej się np. budownictwem, a inaczej dla spółki doradztwa finansowego. Każda z nich bowiem będzie miała specyficzne dla danej branży wymagania dotyczące procesu organizacji pracy, dyscypliny pracy, rozkładów i systemów czasu pracy, okresów rozliczeniowych, systemów wynagradzania itp.

 

Regulaminy są dokumentami przewidzianymi do wykorzystywania w firmie przez lata. Nie powinny być więc zbyt szczegółowe i konkretne, bowiem w praktyce z upływem czasu nadmiernie precyzyjne postanowienia zwykle zaczynają odbiegać od rzeczywistości. Regulamin powinien zatem określać prawa i obowiązki stron na tyle dokładnie, aby zasady postępowania w procesie pracy i wynikające stąd zobowiązania i odpowiedzialność były jasne.

Regulamin pracy – 6 najważniejszych zasad

  1. Regulamin pracy nie może kształtować praw i obowiązków mniej korzystnie niż powszechne przepisy prawa pracy.
  2. Postanowienia regulaminu pracy i przepisów wydanych na jego podstawie mniej korzystne dla pracownika niż powszechne przepisy prawa pracy, a także naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nieważne. Zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.
  3. Kodeks pracy zawiera katalog zagadnień, jakie powinny być określone w regulaminie pracy. Żadnego z wymienionych zagadnień pracy nie można w regulaminie pominąć, nawet jeżeli z uwagi na specyfikę danej firmy zagadnienia te nie występują.
  4. Katalog zagadnień, jakie powinny być określone w regulaminie pracy zgodnie z Kodeksem pracy jest katalogiem otwartym, pracodawca ustalając prawa i obowiązki stron stosunku pracy może w regulaminie uregulować także inne kwestie.
  5. W zakresie zasad, których określenie w regulaminie pracy jest wymagane Kodeksem pracy nie można, zamiast ich określania, odwołać się do przepisów prawa pracy.
  6. Pracodawca nie może zastąpić obowiązku określenia w regulaminie zasad wymaganych Kodeksem pracy poprzez odwoływanie się do przepisów prawa pracy.
Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38847 )
Array ( [docId] => 38847 )