Kwota wolna od podatku – najważniejsze zasady

Autor: Sławomir Liżewski
Data: 19-04-2016 r.

Aby wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w należytej wysokości, należy poprawnie odliczyć kwotę wolną od podatku. Obliczoną zaliczkę na podatek dochodowy zmniejsza się o tzw. kwotę wolną od podatku. Wynosi ona 1/12 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej. A zatem w 2016 roku kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek wynosi miesięcznie 46,33 zł po zaokrągleniu w dół (556,02 : 12).

W pierwszej kolejności płatnik ustala wysokość miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. Podstawą opodatkowania będzie w tym przypadku dochód, czyli różnica między:

 
  • przychodem, tj. uzyskanymi w ciągu miesiąca przychodami w rozumieniu art. 12 ustawy o PIT oraz zasiłkami pieniężnymi z ubezpieczenia społecznego wypłacanymi przez płatnika, a
  • kosztami uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 albo ust. 9 pkt 1–3 ustawy o PIT.

Kwota wolna u pracownika, który przechodzi na emeryturę

Przykład:

Pracownik uzyskał prawo do emerytury i pobiera ją od marca 2015 roku. Jednocześnie pracodawca obliczając zaliczkę, nadal potrąca kwotę wolną od podatku, opierając się na oświadczeniu PIT-2 złożonym kilka lat wcześniej. W tej sytuacji pracownik powinien był powiadomić pracodawcę o zmianie stanu faktycznego dotyczącego uprzednio złożonego oświadczenia, aby przy odprowadzaniu zaliczek na podatek pracodawca przestał uwzględniać kwotę zmniejszającą zaliczkę.

Jednak pracownik nie może informować o zmianach w stosunku do stanu przedstawionego w oświadczeniu PIT-2 poprzez jego korektę lub jego ponowne złożenie. Z art. 32 ust. 3a ustawy o PIT wynika, że oświadczenia nie składa się w przypadku, gdy wskazany w nim stan faktyczny nie uległ zmianie, zaś o zmianie w stosunku do tego stanu pracownik powinien poinformować w innej formie, niż PIT-2 (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 lipca 2010 r., sygn. ILPB1/415-382/10-6/TW).

Zdaniem tego organu informację o zmianie stanu faktycznego wynikającego z tego oświadczenia nie składa się na druku PIT-2, ani w takim przypadku nie składa się jego korekty. Informacja taka nie ma ściśle określonej formy, ma z niej jedynie jednoznacznie wynikać, że składający ją pracownik oświadcza, że nastąpiły okoliczności, w związku z którymi ten pracodawca nie ma pomniejszać zaliczki na podatek dochodowy.

Zatem pracownik, u którego nastąpiły zmiany w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wcześniej PIT-2, ma obowiązek złożenia stosownej informacji, jednak nie w drodze korekty uprzednio złożonego druku PIT-2.

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38873 )
Array ( [docId] => 38873 )