Korekta dokumentów rozliczeniowych

Data: 18-10-2015 r.

Błędne ustalenie okresu zasiłkowego powodujące nadpłatę zasiłku chorobowego oznacza konieczność skorygowania dokumentów rozliczeniowych za dany okres. Na złożenie korekty płatnik ma 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania z ZUS zawiadomienia o ich stwierdzeniu przez ten organ.

Jeśli nieprawidłowości zostały stwierdzone przez ZUS w drodze:

  • decyzji – termin ten wynosi także 7 dni, ale liczonych od dnia uprawomocnienia się decyzji,

  • kontroli – termin wynosi 30 dni liczonych od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego.

Jeżeli zasiłek chorobowy w całości został pobrany bezpodstawnie, trzeba wyzerować imienny raport miesięczny ZUS RSA, w którym świadczenie to zostało rozpisane. Do raportu powinna być dołączona korekta deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, ponieważ nienależnie wypłacony zasiłek pomniejszył w niej globalną kwotę składek.

Jeżeli zasiłek był nienależnie wypłacony tylko za część zwolnienia lekarskiego, w raporcie ZUS RSA korygujemy jego kwotę, okres wypłaty oraz liczbę dni zasiłkowych/liczbę wypłat. Oczywiście tu również dołączamy odpowiednio skorygowaną deklarację rozliczeniową.

Przykład:

W wyniku błędu powstałego przy liczeniu okresu zasiłkowego jednej z pracownic nadpłacony został przez zatrudniającego ją pracodawcę zasiłek chorobowy. Świadczenie wypłacił za okres od 7 do 18 lipca 2015 r., powinno być wypłacone tylko za dni od 7 do 16 lipca. Zasiłek wypłacono w kwocie 1.456,78 zł, a faktycznie przysługiwał w wysokości 1.192,12 zł.

W celu skorygowania błędu pracodawca musi złożyć następujące dokumenty rozliczeniowe:

  • raport ZUS RSA oznaczony numerem identyfikatora 02 07.2015 (przy założeniu, że jest to pierwsza korekta za ten miesiąc), z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od cyfr 01 10, cyfrą 313 jako kodem świadczenia/przerwy, okresem od 07.07.2015 do 16.07.2015, cyfrą 10 jako liczbą dni zasiłkowych/liczbą wypłat oraz kwotą 1.192,12 zł,

  • deklarację rozliczeniową ZUS DRA oznaczoną tym samym numerem identyfikatora, w której uwzględnione zostaną zmiany wynikające z korekty raportu.

Monika Karwacka, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37931 )
Array ( [docId] => 37931 )