Pracodawca nie musi płacić odsetek za opóźnienie we wpłatach na ZFŚS

Data: 01-09-2014 r.

Kwota odpisu na ZFŚS wpłacona na wyodrębniony rachunek bankowy jest dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodów. Nieterminowa wpłata nie wyklucza odpisu w kosztów podatkowych, ale kwotę odpisu można zaliczyć w koszty dopiero w miesiącu wpłaty. Natomiast w razie opóźnienia we wpłacie odpisu na rachunek ZFŚS, pracodawca nie musi naliczać odsetek za zwłokę.

Odpisy na ZFŚS i jego zwiększenia oraz kwoty wypłaconych świadczeń urlopowych obciążają koszty działalności pracodawcy. Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do 30 września tego roku, z tym że w terminie do 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów. Trzeba też pamiętać, że środki ZFŚS pracodawca powinien gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Kosztem uzyskania przychodów są odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o ZFŚS obciążają koszty działalności pracodawcy. Odpisy i zwiększenia ZFŚS pracodawca może zaliczyć do kosztów podatkowych, jeżeli środki pieniężne stanowiące ich równowartość zostały wpłacone na rachunek funduszu. Oznacza to, że w przypadku opóźnienia we wpłacie odpisu na ZFŚS pracodawca nie traci prawa do zaliczenia kwoty tego odpisu do kosztów uzyskania przychodów. Koszty te może jednak obciążyć dopiero w miesiącu, w którym wpłacił środki tego odpisu na wyodrębniony rachunek funduszu.

Jeśli chodzi o odsetki za zwłokę z tytułu opóźnienia we wpłatach na ZFŚS, pracodawca nie musi naliczać takich odsetek. Jak podkreśla Sąd Najwyższy, odpis na ZFŚS lub brak takiego odpisu jest jedynie przesunięciem majątkowym o charakterze formalnym w obrębie kont, jakie posiada pracodawca. Pracodawca, co prawda naruszył przepis określający termin dokonania wpłaty odpisu na wyodrębniony rachunek funduszu, ale w tym przypadku nie ma podmiotu poszkodowanego. Dlatego, nie trzeba naliczać odsetek za zwłokę od kwot nieprzekazanych w terminie na rachunek bankowy ZFŚS. Jednocześnie prawa do dochodzenia odsetek w tej sprawie nie przewiduje ustawa o ZFŚS ani też inne ustawy (patrz: wyrok SN: z 11 kwietnia 2012 r., III PK 66/11 oraz z 13 kwietnia 1999 r., I PKN 663/98).

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35628 )
Array ( [docId] => 35628 )