Płatnik nie zawsze zapłaci grzywnę za brak dokumentów

Data: 30-11-2014 r.

Czyny, za które sąd na wniosek ZUS może wymierzyć płatnikowi składek albo osobie obowiązanej do działania w jego imieniu grzywnę do 5.000 zł, zostały wskazane w art. 98 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej ustawą systemową.

  I tak kara grzywny może zostać wymierzona za:

 • niedopełnienie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie,

 • niezgłoszenie wymaganych ustawą danych lub zgłoszenie nieprawdziwych danych albo udzielenie w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub od- mówienie ich udzielenia,

 • udaremnienie lub utrudnienie przeprowadzenia kontroli,

 • niedopełnienie obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków finansowanych z budżetu państwa albo wypłacanie ich nienależnie,

 • nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

 • niedopełnienie obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie,

 • niestwierdzenie nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym w  terminie określonym w art.41 ust.7 ustawy systemowej,

 • niedopełnienie obowiązku przekazywania dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym w formie określonej w art. 47a ust. 1 i 2 ustawy.

Wśród tych czynów nie zostało wymienione wprost wykroczenie polegające na tym, że płatnik składek nie przechowywał przez wymagany prawem okres dokumentów związanych z  obliczaniem składek i wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Nie jest jednak wykluczone, że brak u płatnika składek dokumentacji związanej z obliczaniem składek i  wypłatą świadczeń z  ubezpieczeń społecznych, mimo że nie upłynął jeszcze przewidziany prawem okres ich przechowywania, może być potraktowany przez ZUS jako udaremnianie lub utrudnianie kontroli lub nieprowadzenie dokumentacji związanej z  obliczaniem składek oraz z  wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Nie ulega przy tym wątpliwości, że jeżeli upłynął przewidziany prawem okres przechowywania takich dokumentów (jak w opisanym w pytaniu przypadku), ich brak u  płatnika składek nie może stanowić podstawy do wymierzenia mu grzywny na podstawie wcześniej przywołanego przepisu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 5 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez ZUS jednostki organizacyjnej ZUS, w  formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego (art. art. 47 ust. 3c ustawy systemowej).

Piotr Kostrzewa, specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36119 )
Array ( [docId] => 36119 )

Array ( [docId] => 36119 )