Korektę PIT-11 należy przesłać pracownikowi i do urzędu skarbowego

Data: 16-02-2014 r.

Korektę PIT-11 składa się wówczas, jeżeli wystawiona informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) została sporządzona niezgodnie ze stanem faktycznym. Płatnik dokonuje korekty złożonej informacji PIT-11 poprzez sporządzenie i przekazanie informacji korygującej. Do korekty dołącza się pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

Korekty trzeba dokonać np. wtedy, gdy wprowadzono omyłkowo niewłaściwe kwoty przychodu czy pobranych zaliczek. Korekta jest wymagana również wówczas, jeżeli w informacji PIT-11 podano błędne dane podatnika (pracownika, zleceniobiorcy) bądź płatnika (firmy) (art. 81 Ordynacji podatkowej) – przykład 1.

Nieprawidłowe wykazanie przychodów z umów o dzieło

Przykład 1:

Podczas aktualizacji programu kadrowo-płacowego, w związku z wprowadzeniem nowej wersji PIT-1 (20), wkradł się błąd. Wskutek niego przychody z umów o dzieło zostały wykazane w pozycji 56 zamiast w pozycji 45. Błąd wykryto dopiero po wysłaniu PIT-11 do pracowników i urzędów skarbowych. W tej sytuacji należy złożyć korektę PIT-11 dla wszystkich osób, które wykonywały umowy o dzieło. Należy przesłać ją zarówno do pracowników, jak i do urzędów skarbowych wraz z wyjaśnieniem przyczyn złożenia tej korekty.

Złożenie korekty PIT-11 jest niezbędne również w sytuacji, gdy doszło do popełnienia istotnego błędu przy obliczeniu zaliczek na podatek dochodowy, np. poprzez ustalenie niewłaściwego terminu poboru zaliczki z wynagrodzenia (przykład 2).

Uwzględnienie całości wynagrodzenia zamiast wypłaconej zaliczki

Przykład 2:

Pracodawca wypłacił 18 grudnia 2013 r. zaliczki na poczet wynagrodzenia. Termin wypłaty całego wynagrodzenia przypadał na ostatni dzień miesiąca, jednak z braku środków na wynagrodzenia wypłata pozostałego wynagrodzenia odbyła się w pierwszych dniach stycznia 2014 r. Jednocześnie w listach płac wykazano wypłatę tak, jakby odbyła się w terminie.

W trakcie kontroli ZUS przeprowadzanej pod koniec lutego 2014 roku (już po wysłaniu do pracowników i urzędów skarbowych PIT-11) zakwestionowano kwoty wykazane w deklaracji za grudzień, w której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne była wyższa, niż wynikało to z dowodów wypłaty wynagrodzeń. Wynikało to stąd, że w deklaracji za grudzień błędnie ujęto całość wynagrodzenia za ten miesiąc, podczas gdy należało uwzględnić jedynie kwoty wypłaconych zaliczek. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne bierze się bowiem pod uwagę datę postawienia do dyspozycji podatnika przychodu, bez względu na okres, za który jest on należny.

W tej sytuacji konieczne było skorygowanie list płac oraz deklaracji i raportów ZUS za grudzień 2013 roku (poprzez wykazanie samych kwot zaliczek wypłaconych na poczet wynagrodzenia) oraz złożenie korekty raportów ZUS za styczeń 2014 roku (włączenie części wynagrodzenia wypłaconego za grudzień w styczniu do podstawy wymiaru składek za styczeń). Jednocześnie jednak zmianie uległa wysokość przychodu osiągniętego przez pracowników w 2013 roku oraz pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W takim przypadku należy skorygować wystawione informacje PIT-11 i przesłać je do wszystkich pracowników oraz właściwych urzędów skarbowych wraz z wyjaśnieniem przyczyn korekty. Ponadto skorygowania będzie również wymagać złożona deklaracja PIT-4R za 2013 rok.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33904 )
Array ( [docId] => 33904 )