Zakaz konkurencji a odszkodowanie dla pracownika

Data: 12-02-2014 r.

Umowa o zakazie konkurencji może oznaczać dla pracodawcy zarówno wydatki, jak i wpływy. Jeżeli pracownik dotrzymuje warunków umowy po odejściu z firmy, to były pracodawca wypłaca mu odszkodowanie. W odwrotnej sytuacji zobowiązania obciążą byłego pracownika. W tym wariancie wpływami pracodawcy mogą być: zwrot odszkodowania wypłaconego wcześniej pracownikowi, odszkodowanie za szkodę, kara umowna.

Ustawodawca przewidział dwa rodzaje umów o zakazie konkurencji:

  1. art. 1011 kp wprowadza umowę obowiązującą równolegle do umowy o pracę,
  2. art. 1012 kp jest podstawą prawną dla umowy chroniącej pracodawcę w okresie po rozwiązaniu umowy o pracę.

Odszkodowanie dla pracownika, który dotrzymał warunków umowy o zakazie konkurencji, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Wynikają z tego dwa wnioski:

  1. Pracodawca i pracownik mogą ustalić wyższy wskaźnik dla obliczenia wartości odszkodowania niż 25% – wskaźnik ten może wynosić nawet 100% wynagrodzenia. Przy wskaźniku 100% należy zastanowić się, czy całe odszkodowanie może być kosztem uzyskania przychodów. Wszak pracodawca wypłaca równowartość pensji, nie mając świadczonej pracy.
  2. Błędem jest obliczanie odszkodowania jako 25% wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika za ostatni okres sprzed wygaśnięcia stosunku pracy (przykład).

Wartość odszkodowania

Przykład: Pracownik podpisał umowę o zakazie konkurencji na okres 36 miesięcy, zgadzając się na wskaźnik 25% dla obliczenia wartości odszkodowania. Ostatnie wynagrodzenie, jakie pracownik otrzymał, wyniosło 4.500 zł. Wskaźnika 25% nie należy stosować do kwoty 4.500 zł. Wadliwe będzie uznanie, że przez 36 miesięcy po odejściu z pracy pracownik będzie otrzymywał co miesiąc 1.125 zł z tytułu umowy o zakazie konkurencji (25% z 4.500 zł). Księgowa pracodawcy ustaliła, że w okresie 36 miesięcy przed wygaśnięciem stosunku pracy, pracownik otrzymał 216.000 zł. 25% z tej kwoty to 54.000 zł. Po rozłożeniu tej kwoty na 36 rat wychodzi miesięczna płatność 1.500 zł.

Odszkodowanie nie musi być wypłacane w miesięcznych ratach. Pracodawca i pracownik mogą się umówić na wypłatę z góry. Ale to rozwiązanie ma poważną wadę. Jeżeli po otrzymaniu całego odszkodowania pracownik złamie warunki zakazu konkurencji, pracodawca będzie musiał skierować sprawę do sądu, żądając zwrotu tych pieniędzy. Wypłacając je co miesiąc, ma możliwość wstrzymania wypłaty kolejnej raty.

Odszkodowanie wypłacane byłemu pracownikowi na podstawie umowy o zakazie konkurencji jest opodatkowane. Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych były pracodawca nie uwzględnia kwoty zmniejszającej podatek i stosuje podstawowe zryczałtowane koszty uzyskania przychodów (111,25 zł). Świadczenia nie trzeba oskładkowywać.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33903 )
Array ( [docId] => 33903 )