Nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Data: 21-03-2017 r.

Od 1 marca br. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. Zmiana dotyczy organu uprawnionego do wydania takiej interpretacji. Jak więc wypełnić i złożyć taki wniosek? Od 1 marca br. składa się wniosek na formularzu w wersji ORD-IN(8).

Jak wypełnić wniosek o interpretację indywidualną

 

1. krok. Wypełnienie wniosku – gotową instrukcję krok po kroku znajdą Państwo w 174 numerze dwutygodnika Wynagrodzenia w Twojej firmie.

2. krok. Sprawdzenie poprawności wniosku

Przed złożeniem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wnioskodawca powinien sprawdzić, czy:

  • podał swój NIP na wniosku (na druku opłaty);
  • przedstawił wyczerpująco stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe;
  • precyzyjnie zadał pytanie;
  • podał oznaczenia przepisu prawnego, który podlega interpretacji;
  • przedstawił swoją ocenę prawną;
  • podpisał wniosek;
  • załączył pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy.

3. krok. Opłacenie wniosku

W odniesieniu do opłaty warto pamiętać, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli w jednym wniosku wystąpią odrębne stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe, pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zwrot nienależnej opłaty następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania interpretacji.

Jeżeli w jednym wniosku opisano kilka stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, które mają zostać wyjaśnione, opłatę należy wnieść za każdy opisany stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Opłatę wnosi się na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej:

25 1010 1212 0064 6422 3100 0000

4. krok. Wysłanie wniosku

Organem właściwym do wydania interpretacji jest dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała). Przed 1 marca br. interpretacje wydawało 5 wyznaczonych dyrektorów izb skarbowych.

Sławomir Liżewski, prawnik, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40143 )
Array ( [docId] => 40143 )