Samochód, telefon, prywatne narzędzia – jakie umowy zawierać z pracownikami

Data: 20-02-2017 r.

Pracodawca potrzebuje do wykonywania swojej działalności różnego rodzaju składników majątku. Niektóre z nich stanowią jego własność lub pozostają w jego dyspozycji, ale czasem też korzysta ze składników majątku stanowiących własność pracownika. Zasady korzystania z obu grup składników majątku powinna regulować zawarta z pracownikiem umowa.

 

A jak rozliczać koszty paliwa do samochodu służbowego używanego do celów prywatnych pracownika? Nie ma jednolitego stanowiska w tej sprawie, a rozbieżności, jak zwykle występują po stronie organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Zdaniem fiskusa

Zdaniem sądów administracyjnych

kwota ryczałtu określona w ustawie o PIT nie obejmuje zatem kosztów paliwa, w sytuacji, gdy samochód służbowy wykorzystywany jest do celów prywatnych pracownika. Jeżeli pracodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki pracownika na paliwo zużyte w innych celach niż służbowych, wówczas wartość tego paliwa stanowi opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy, którego wysokość pracodawca powinien ustalić na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o PIT

odmiennie trzeba traktować koszty paliwa. Nie ma bowiem żadnego racjonalnego uzasadnienia, aby wydatki na paliwo uznać za jakieś szczególnie odrębne świadczenie. Nie sposób wykorzystywać samochodu bez zakupu do niego paliwa. A zatem, wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje także koszty zużytego paliwa.

Potwierdzają to:

  • interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 listopada 2016 r. (nr 1462-IPPB4.4511.1158.2016.2.MS2);
  • interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 listopada 2016 r. (nr 2461-IBPB-2-2.4511.755.2016.1.JG)

Takie stanowisko prezentują m.in.:

  • WSA w Krakowie (np. wyroki z 14 września 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 824/16, oraz z 8 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 1247/16), a także
  • WSA w Warszawie (np. wyrok z 23 września 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2142/15) oraz
  • WSA w Opolu (np. wyrok z 6 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Op 68/16)

Natomiast jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną wyżej i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Przykład:

Pracodawca udostępnił odpłatnie pracownikowi samochód służbowy do celów prywatnych (jest to samochód o pojemności silnika do 1600 cm3). Odpłatność z tytułu tego używania za 1 miesiąc wyniosła 180 zł. Pracownik uzyskał tym samym opodatkowany przychód ze stosunku pracy w wysokości: 250 zł – 180 zł = 70 zł.

Sławomir Liżewski, prawnik, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40060 )
Array ( [docId] => 40060 )