Pracownik składa oświadczenie PIT-2 na nowym formularzu

Data: 18-01-2017 r.

Do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. pracodawca przyjmuje od pracownika 3 nowe wzory oświadczeń podatkowych. Są to PIT-2(5), PIT-2A(5) i PIT-3(5). Nie dotyczy to sytuacji, gdy przed 12 stycznia 2017 r. płatnik otrzymał od pracownika oświadczenia na formularzach dotychczasowych. Oznacza to, że pracodawca powinien przyjąć oświadczenie na starym formularzu, jeśli pracownik złożył je przed 12 stycznia.

Zmiana wzorów formularzy obowiązuje od 12 stycznia 2017 r. i jest związana z wprowadzeniem od 1 stycznia 2017 r. art. 27 ust. 1b ustawy o PIT, zgodnie z którym przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w przypadku podatników, których dochody:

 
  • nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 85.528 zł – kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł rocznie,
  • przekroczą kwotę 85.528 zł – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

Co oznacza dla pracodawcy, że pracownik złoży oświadczenie PIT-2

Złożenie tego formularza przez pracownika pracodawcy spowoduje, że pracodawca będzie pomniejszał zaliczki na podatek o kwotę wolną, która wynosi 46,33 zł miesięcznie. Z oświadczenia tego powinno wynikać, że:

  • pracownik nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
  • pracownik nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • pracownik nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o PIT, tj. z działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy opodatkowanych według skali podatkowej,
  • pracownik nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia (art. 32 ust. 3 ustawy o PIT).

Oświadczenie PIT-2 należy złożyć przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Nie składa się go, jeśli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie. Jeśli pracownik powiadomił pracodawcę o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, pracodawca przestaje zmniejszać zaliczki o kwotę wolną od podatku.

Jeśli pracownik złoży PIT-2 w 2017 r. przed pierwszą styczniową wypłatą wynagrodzenia, pracodawca uwzględni kwotę wolną w rozliczeniu zaliczki na podatek już za styczeń 2017 r.

Jeżeli pracownik złoży PIT-2 „po terminie”, czyli po wypłacie pierwszego wynagrodzenia w roku podatkowym, wywołuje to skutki na cały rok podatkowy. Pracodawca nie potrąci wówczas kwoty wolnej od podatku.

Przykład:

Termin wypłaty wynagrodzenia to 15 stycznia. Pracownik złożył PIT-2 przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia.

1. wariant: Pracownik złożył PIT-2 10 stycznia. Mógł to zrobić na starym formularzu.

2. wariant: Pracownik złożył PIT-2 13 stycznia. Może to zrobić już na nowym formularzu.

Oświadczenie PIT-2A

Oświadczenie PIT-2A dotyczy zmniejszenia miesięcznej zaliczki o kwotę wolną od podatku w przypadku świadczeń osób m.in.:

  • otrzymujących stypendium,
  • tymczasowo aresztowanych otrzymujących należności za pracę,
  • otrzymujących świadczenie integracyjne (art. 35 ust. 4 ustawy o PIT).

Oświadczenie PIT-3

Jest to oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) do celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39925 )
Array ( [docId] => 39925 )