Obowiązuje nowy wzór wniosku o wypłatę zaliczki z FGŚP

Data: 15-12-2013 r.

Od 9 grudnia 2013 r. w sytuacji gdy przedsiębiorca do wniosku o wypłatę zaliczki składa kopię wniosku o ogłoszenie upadłości, nie musi jej już potwierdzać notarialnie. Jest to istotne ułatwienie bo wraz z kopią wniosku dołącza się kopie złożonych w sądzie dokumentów. Ich liczba może być znaczna.

Zmiana wynika z art. 13 ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, która znowelizowała ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (dalej: ustawa o ochronie roszczeń).

Ochrona pracownika przez FGŚP

 

Zaspokojeniu ze środków FGŚP podlegają należności główne z tytułu wynagrodzenia za pracę. FGŚP reguluje także przysługujące pracownikom:

  • wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

  • wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,

  • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,

  • odprawy pieniężne,

    • ekwiwalenty pieniężne za urlop wypoczynkowy,

    • odszkodowania,

    • dodatki wyrównawcze.

FGŚP jest także źródłem pokrycia równowartości składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zaliczka w czasie procedur upadłościowych

W okresie od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy do dnia wydania przez sąd postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości, pracodawca może złożyć do marszałka województwa wniosek o wypłatę zaliczek z FGŚP. Są przeznaczone na pokrycie w/w niezaspokojonych świadczeń pracowniczych.

Górny limit wypłaty dla uprawnionego pracownika wyznacza wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu wypłaty zaliczki. Wniosek obejmuje zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych oraz kopię wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego w sądzie wraz z dołączonymi do niego dokumentami. Powyższe reguły wynikają z art. 12 i art. 14a ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń.

Zaliczki są wypłacane bezpośrednio pracownikowi.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33675 )
Array ( [docId] => 33675 )