Wynagrodzenie może odebrać współmałżonek pracownika

Data: 26-08-2013 r.

Jeżeli pracownik nie ma możliwości osobistego odbioru wynagrodzenia, a jest ono mu wypłacane do rąk własnych, a nie na rachunek bankowy, może ono zostać wypłacone osobie trzeciej, np. znajomemu pracownika. Aby jednak wynagrodzenie odebrała za pracownika inna osoba, musi ona posiadać pełnomocnictwo udzielone przez pracownika. Nie jest ono jednak konieczne, gdy pensję ma odebrać współmałżonek.

W razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Współmałżonek może zatem odebrać wynagrodzenie pracownicze, jeśli:

 
  • małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu (nie są w separacji)
  • pracownik nie sprzeciwił się wypłacie wynagrodzenia do rąk współmałżonka (sprzeciw taki może być złożony w jakiejkolwiek formie, także ustnej, niezbędne będzie wówczas wykazanie, że złożenie oświadczenia miało miejsce),
  • pracownik nie może odebrać wynagrodzenia z powodu przemijającej przeszkody.
Ważne jest, by przeszkoda, która uniemożliwia wypłatę wynagrodzenia do rąk pracownika była „przemijająca”. Oznacza to, że przeszkoda taka musi być wywołana sytuacją, która skutecznie uniemożliwia lub utrudnia odebranie przez pracownika osobiście należnego mu wynagrodzenia. Będzie to zatem np. choroba, niespodziewany wyjazd, podróż służbowa, a także areszt tymczasowy.

Odbierając swoje wynagrodzenie (do rąk własnych) pracownik musi potwierdzić to w prowadzonej przez pracodawcę dokumentacji płacowej, np. przez pokwitowanie odbioru gotówki. Taki sam obowiązek ma osoba odbierająca wynagrodzenie w imieniu pracownika.

Przykład: Pracownik będący w związku małżeńskim jest zatrudniony w zakładzie, w którym wynagrodzenia płatne są 10. dnia następnego miesiąca. Pracownik pobiera wynagrodzenie w kasie. W okresie od 1 czerwca 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r. pracownik przebywa w podróży służbowej, w związku z czym nie ma możliwości odbioru należnego mu wynagrodzenia za czerwiec i 10 lipca nie mógł zgłosić się do kasy po odbiór. W takiej sytuacji żona pracownika ma prawo stawić się w kasie po odbioru wynagrodzenia swojego małżonka. Muszą być jednak spełnione łącznie następujące warunki:

1) małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu,

2) pracownik nie sprzeciwił się wypłacie wynagrodzenia do rąk żony,

3) pracownik nie może odebrać wynagrodzenia z powodu przemijającej przeszkody, co w tym przypadku zostało spełnione (podróż służbowa).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32482 )
Array ( [docId] => 32482 )

Array ( [docId] => 32482 )