Regulamin wynagradzania powinien być czytelny i zrozumiały

Data: 08-06-2013 r.

Niektóre składniki wynagradzania można określić w regulaminie wynagradzania poprzez powołanie się na właściwe przepisy prawa pracy. Dotyczy to między innymi ustalania należności za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

 

Ogólne zapisy mogą stosować szczególnie te zakłady pracy, w których praca nie występuje praca nadliczbowa, nocna lub świąteczna. Jeżeli jednak w danej firmie praca w nocy i w dni wolne od pracy wynika z rozkładów czasu pracy, należności z tego tytułu powinny zostać określone w regulaminie, nawet jeżeli pracodawca nie zamierza regulować tych kwestii odmiennie niż przepisy prawa pracy. Wówczas można zacytować treść przepisów. Należności z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w niedziele i święta można określić korzystniej dla pracowników, niż przewidują to przepisy prawa pracy, i przykładowo ustalić, że za pracę w porze nocnej będzie przysługiwał dodatek w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikowi. Przy podobnych zapisach należy jednak sprawdzić, czy – w indywidualnych przypadkach – zapis taki nie okaże się mniej korzystny dla pracownika. Wtedy należy zastosować przepisy Kodeksu pracy.

 

 

 

Przykład: U pracodawcy regulamin wynagradzania przewiduje, że pracownikom z tytułu pracy w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 25% stawki godzinowej wynikającej z wynagrodzenia zasadniczego. Tymczasem (zgodnie z) za pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracownikowi w umowie o pracę zawartej w 2008 roku przyznano wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1.200,00 zł.

Oprócz tego pracownikowi przysługują premia regulaminowa w wysokości 300,00 zł oraz dodatek brygadzistowski w wysokości 200 zł. Wysokość płacy minimalnej w 2008 roku wynosiła 1.126 zł. W kolejnych latach wysokość minimalnego wynagrodzenia ulegała zmianie, jednak pracownikowi nie zmieniano warunków płacy.

Ogółem wynagrodzenie miesięczne tego pracownika wynikające z umowy o pracę wynosi 1.700 zł, jest więc wciąż wyższe od płacy minimalnej, która w 2013 roku wynosi 1.600 zł brutto. Jednak obliczając dodatek za godziny nocne według zapisu w regulaminie wynagradzania, możemy otrzymać kwotę niższą niż wynikająca z przepisów. W czerwcu 2013 roku przypada do przepracowania 160 godzin, a więc dodatek za każdą godzinę pracy w nocy obliczony zgodnie z regulaminem wynagradzania wyniesie: 1.200 zł : 160 godz. = 7,50 zł; 7,50 zł × 25% = 1,88 zł. Jednak w czerwcu 2013 roku dodatek ten nie może być niższy niż: 1.600 zł : 160 godz. = 10,00 zł; 10,00 zł × 20% = 2,00 zł.

W takiej sytuacji dodatek za pracę w nocy trzeba będzie uzupełnić do wysokości wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Zapis regulaminu jest bowiem mniej korzystny dla pracownika niż uregulowania Kodeksu pracy.

Podstawa prawna: art. 151(8) § 1 ustawyz 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Jarosława Warszawska,Mericon Kadry Płace Doradztwo


Zobacz także:

 

Przykład:
Podstawa prawna
Jarosława Warszawska

Zobacz także

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32474 )
Array ( [docId] => 32474 )