Urząd skarbowy musi poinformować podatnika o egzekucji w odpowiednim czasie

Data: 08-07-2013 r.

Zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa termin przedawnienia zobowiązania wobec skarbówki. Jednak taka czynność jest skuteczna tylko wówczas, gdy podatnik zostanie zawiadomiony przez organy o podjęciu egzekucji przed terminem przedawnienia.

Do tej pory w orzecznictwie NSA istniały przeciwstawne poglądy co do przedawnienia zobowiązania. Zgodnie z pierwszym zastosowanie środka egzekucyjnego jest wystarczającą przesłanką do przerwania biegu terminu przedawnienia, a zawiadomienie o tym podatnika jest tylko wymogiem technicznym, którym musi zostać spełniony. Jednak może też być dokonany po okresie przedawnienia. Zgodnie z drugą grupą orzeczeń wystarczy samo zawiadomienie podatnika o zastosowaniu środka egzekucyjnego.

NSA w ustnym uzasadnieniu uchwały podkreślił, że zawiadomienie podatnika musi nastąpić przed okresem terminu przedawnienia. Moment zastosowania środka egzekucyjnego będzie mógł mieć tylko i wyłącznie znaczenie w stosowaniu instytucji przerwania biegu terminu przedawnienia, kiedy podatnik został o tym powiadomiony. Jednak musi to nastąpić przed terminem przedawnienia. W przeciwnym razie, czyli w sytuacji, gdy zastosowano środek egzekucyjny, a podatnik został powiadomiony o jego zastosowaniu dopiero po okresie przedawnienia, to NSA uważa, że doszło do przedawnienia.

NSA w składzie 7 sędziów zwrócił uwagę, że gdyby przyjąć, iż można zastosować środek egzekucyjny i nie powiadomić o tym podatnika, to mielibyśmy do czynienia ze stanem niepewności, co do prawa. Wówczas bowiem doszłoby do przerwania biegu terminu przedawnienia, o którym podatnik tak naprawdę nie wie.

Źródło: uchwała 7 sędziów NSA z 3 czerwca 2013 r. (I FPS 6/12).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32481 )
Array ( [docId] => 32481 )

Array ( [docId] => 32481 )