Zmiany w wypłacie wynagrodzeń

Autor: Leszek Skupski
Data: 21-11-2016 r.

Mimo że powszechną praktyką stało się wypłacanie wynagrodzeń na rachunek pracownika, przepisy nadal wymagają dla tego sposobu rozliczenia uprzedniej zgody zatrudnionego. Wkrótce ma się to jednak zmienić.

Obowiązujące przepisy jako zasadę przyjmują wypłacanie wynagrodzenia w formie pieniężnej, do rąk uprawnionego pracownika. Dopiero w przypadku, gdy odmienne zapisy zawiera układ zbiorowy pracy lub gdy pracownik wyrazi na to zgodę na piśmie, wynagrodzenie za pracę może być spełnione w inny sposób, np. przelewem na konto bankowe.

Pracownik odmawia – trzeba wypłacić w gotówce

Pracodawca nie może zmusić pracownika do wyrażenia zgody na wypłatę wynagrodzenia inną niż do rąk własnych. Jeżeli pracownik z jakiś powodów nie chce, by wypłata jego pensji była realizowana na konto, pracodawca musi zapewnić mu wypłatę w formie gotówkowej, np. w kasie zakładu.

Co więcej, z orzecznictwa wynika, że pracownik – bez żadnych konsekwencji w stosunku do niego ze strony pracodawcy – może wycofać wcześniej wyrażoną zgodę na bezgotówkowe przekazywanie wynagrodzenia lub zmienić dyspozycję w tym zakresie. Zachowanie takie nie narusza bowiem obowiązku lojalności wobec pracodawcy (por. wyrok Sądu Najwyższego z 21 lutego 2002 r., sygn. akt: I PKN 917/00).

Obecnie więc dopiero złożenie przez pracownika oświadczenia o zgodzie na wypłatę wynagrodzenia w formie bezgotówkowej, umożliwia przekazywanie jego pensji na rachunek bankowy.

Uprzednia zgoda nie będzie potrzebna

Zmianę w tym zakresie przewiduje przygotowywany przez Ministerstwo Rozwoju projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (z 4 listopada 2016 r.). W jednym z zapisów przewiduje on modyfikację w zakresie sposobu wypłaty wynagrodzeń pracownikom.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 86 § 3 kp co do zasady wynagrodzenie wypłacane będzie na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Wypłata wynagrodzenia do rąk własnych będzie natomiast następowała w sytuacji, gdy pracownik złoży pracodawcy w tej sprawie wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej.

Projekt zmian znajduje się obecnie w konsultacjach publicznych. Zmiany miałyby zacząć obowiązywać od 1 czerwca 2017 r.

Leszek Skupski, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39756 )
Array ( [docId] => 39756 )