Wykonawców zleceń i umów o dzieło rozlicza się z podatku do 28 lutego

Data: 07-01-2014 r.

Jednym z obowiązków zleceniodawców jest prawidłowe rozliczenie osób współpracujących z podatku. Ważną datą jest 28 lutego 2014 r., bo właśnie do tego terminu należy wystawić oraz przekazać imienną informację PIT-11, a w szczególnych przypadkach także PIT-8C. Niewywiązanie się z obowiązku wystawienia wspomnianych formularzy (a także PIT-4R lub PIT-8AR) naraża zleceniodawcę na grzywnę.

Do końca stycznia następnego roku płatnicy zleceniodawcy wystawiają PIT-4R lub PIT-8AR. PIT-4R dotyczy zaliczek na podatek potrącanych w trakcie poprzedniego roku, z kolei PIT-8AR informuje o kwotach zapłaconego w poprzednim roku podatku zryczałtowanego.

Deklaracje te przekazuje się tylko do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika, tj. według miejsca zamieszkania płatnika. A jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną – według jego siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (art. 42 ust. 1a ustawy o PIT).

Zleceniodawcy, jako płatnicy, muszą odprowadzać zaliczki na podatek, w związku z czym wykażą je w PIT-4R. Jednak, jeśli zleceniobiorca złoży zleceniodawcy oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, zleceniodawca nie potrąca zaliczki na podatek od umowy zlecenia (art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o PIT).

PIT-11 nie wystawiają zleceniodawcy, którzy wypełnili deklarację PIT-8AR. Jeśli potrącali w trakcie roku także zaliczki na podatek, powinni wystawić deklarację PIT-4R oraz informację PIT-11, czyli dokumenty dotyczące właśnie zaliczek. Podatku wykazanego w PIT-8AR nie uwzględnia się w informacji PIT-11.

Imienną informację PIT-11 sporządza się i przesyła do końca lutego następnego roku zleceniobiorcom oraz urzędom skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania zleceniobiorców (art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT). PIT-11 jest informacją o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Przykład: Spółka jawna współpracowała w 2013 r. z osobą, z którą zawarła umowę zlecenia. W trakcie roku podatkowego spółka, jako płatnik, potrącała zaliczki na podatek dochodowy i odprowadzała składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Łączne kwoty rozliczeń umowy zlecenia za 2013 r. wyniosły:

 • przychody: 5.600 zł,

 • składki ZUS (emerytalne i rentowe – bez chorobowego): 630,56 zł,

 • składka zdrowotna (do odliczenia od podatku): 385,13 zł,

 • koszty uzyskania przychodu (20%): 993,89 zł,

 • dochód (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu): 4.606,11 zł,

 • zaliczki pobrane przez płatnika: 331 zł (3.976 zł × 18% = 715,68 – 385,13 = 330,55, po zaokrągleniu = 331 zł).

W PIT-11(20) wykazuje się:

 • poz. 45: 5.600,

 • poz. 46: 993,89,

 • poz. 47: 4.606,11,

 • poz. 48: 331,

 • poz. 66: 630,56,

 • poz. 68: 385,13.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33676 )
Array ( [docId] => 33676 )