Zmiana wynagrodzeń po przejęciu firmy możliwa na podstawie porozumienia

Data: 22-04-2014 r.

W czasie roku od przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę zmiana istniejących warunków pracy i płacy możliwa jest poprzez zawarcie z pracownikami porozumień zmieniających. Po roku pracodawca może dokonać wypowiedzeń zmieniających.

Zgodnie z art. 231 kp w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

W czasie roku po przejęciu pracodawca może zmienić istniejące warunki pracy i płacy poprzez zawarcie z pracownikami porozumień zmieniających.

Przykład:

Na podstawie art. 231 kp zostali przejęci pracownicy z 3 zakładów pracy. Zarówno u poprzedniego, jak i u nowego pracodawcy warunki zatrudnienia i wynagrodzenia określa ten sam układ zbiorowy pracy. Po przejęciu pracowników wystąpiły duże różnice w wynagrodzeniu poszczególnych pracowników, którzy u nowego pracodawcy są zatrudnieni na równorzędnych stanowiskach z takim samym zakresem obowiązków.

Aby te różnice zlikwidować, zmiany warunków wynagrodzenia (obniżenia lub podwyższenia) można dokonać na podstawie porozumienia zmieniającego do umowy o pracę.

Po upływie roku pracodawca ma prawo albo dokonać wypowiedzeń zmieniających albo dokonać porozumień zmieniających.

Agnieszka Maciejewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34714 )
Array ( [docId] => 34714 )