Nie każde badanie wzroku daje prawo do zwolnienia z PIT nabycia okularów

Autor: Tomasz Król
Data: 04-04-2014 r.

Organy podatkowe twierdzą, że nie każde badanie wzroku pracownika pozwala na uzyskanie zwolnienia podatkowego. Bez znaczenia jest, że badania odbyło się na podstawie skierowania pracodawcy, a przeprowadził je lekarz mający uprawnienia z zakresu medycyny pracy.

16 marca 2011 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie zapewnienia pracownikom przez pracodawców na swój koszt okularów korekcyjnych. Minister wyjaśnił w niej wątpliwości dotyczące stosowania przepisów związanych z zapewnieniem pracownikom okularów korygujących wzrok (szkieł kontaktowych) podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Zwolnienie od podatku przysługuje zarówno wtedy, gdy zapewnienie okularów nastąpiło poprzez:

  • otrzymanie od pracodawcy okularów korygujących wzrok,
  • dokonanie przez pracownika (w porozumieniu z pracodawcą) zakupu zaleconych okularów i otrzymanie zwrotu poniesionych na ten cel wydatków udokumentowanych wystawioną na niego fakturą. Zasadne jest ustalenie przez pracodawcę kwoty przeznaczonej na okulary i poinformowanie o tym pracownika. W praktyce pracodawcy dostosowują się do tej wskazówki wprowadzając górny limit wydatku na okulary. Istnieje też ograniczenie prawa do zwolnienia z podatku PIT - wysokość środków finansowych, jakie pracodawca przeznacza na okulary, powinna być tak skalkulowana, aby umożliwiała zakup okularów korygujących wzrok zgodnych z zaleceniem lekarza. Chodzi tu o to, że wyposażenie okularów w cechy niewskazane przez lekarza, a podnoszące koszty zakupu nie będzie objęte zwolnieniem. Na przykład jeżeli z zaleceń lekarza nie wynika konieczność stosowania szkieł progresywnych, jest możliwe, że taki zakup przez pracodawcę nie będzie zdaniem kontrolerów fiskusa dawał prawa do zwolnienia.

Interpretacja ogólna jest także korzystna dla osób, które korzystają ze szkieł kontaktowych. Pracodawca może je na swój koszt zapewnić pracownikowi. Warunkiem jest, aby był to efekt decyzji lekarza specjalisty, który na podstawie badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, zalecił pracownikowi ich stosowanie przy obsłudze monitora zamiast typowych szkieł optycznych.

Okazało się, że powołana interpretacja ogólna nie kończy problemów związanych z zapewnieniem przez pracodawcę okularów dla pracownika przy zachowaniu prawa do zwolnienia podatkowego. Organy podatkowe odmawiają prawa do zwolnienia w przypadku, gdy pracodawca kieruje pracownika na badania profilaktyczne przed ich zaplanowanym terminem. Chodzi tu o sytuację, kiedy pracownik ma ważne badania lekarskie na potrzeby realizacji umowy o pracę i wyznaczony następny termin badań. Uznają za badania profilaktyczne takie badania, które są wcześniej zaplanowane albo wynikają ze zdarzeń wskazanych w przepisach takich jak przyjęcie do pracy, kontrola po długotrwałej chorobie. Zdaniem organów podatkowych badaniem profilaktycznym nie jest badanie wcześniej niezaplanowane, którego celem jest pozyskanie zwolnienia podatkowego po zapewnieniu przez pracodawcę okularów pracownikowi.

Dodatkowym argumentem powoływanym przez organy podatkowe jest to, że z reguły skierowanie na badania pracodawca wystawia na wniosek pracodawcy, który zgłosił chęć otrzymania okularów albo ich wymiany. Celem badania nie jest weryfikacja stanu zdrowia pracownika, a chęć otrzymania okularów. Przykładem takiego niekorzystnego stanowiska organów skarbowych jest interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 marca 2014 r. (nr IPTPB1/415-719/13-6/DS).

Tomasz Król, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34597 )
Array ( [docId] => 34597 )