Błędny raport składkowy trzeba wycofać lub przygotować korektę

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 20-08-2014 r.

Płatnik składek, który w imiennym raporcie składkowym ZUS RCA lub ZUS RZA popełnił błąd polegający np. na wpisaniu błędnego kodu tytułu ubezpieczenia, musi ten błędny raport wyzerować i sporządzić poprawny. W sytuacji gdy płatnik składek przekazał za ubezpieczonego raport ZUS RCA lub ZUS RZA, którego nie powinien przekazać, musi ten raport wycofać poprzez przekazanie raportu zerowego.

Przykład:

Błąd w kodzie tytułu ubezpieczenia: 04 11 0 0 zamiast 01 10 0 0

Płatnik składek, sporządzając dokumenty rozliczeniowe za czerwiec 2014 r., popełnił błąd w raporcie składkowym ZUS RCA za jednego z pracowników. Błąd popełnił w kodzie tytułu ubezpieczenia, zamiast 01 10 0 0 wpisał 04 11 0 0.

Aby skorygować ten błąd, za czerwiec 2014 r. płatnik składek powinien za tę osobę przekazać do ZUS następujące dokumenty korygujące:

  • imienny raport miesięczny ZUS RCA z kodem 04 11 0 0 i zerowymi podstawami wymiaru składek i kwotami składek,
  • imienny raport miesięczny ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0 i właściwymi podstawami wymiaru składek i kwotami składek
Przykład:

Błąd w kodzie tytułu ubezpieczenia byłego pracownika w ZUS RCA

Pracownicy firmy otrzymują wynagrodzenie do 10. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. Osobie, która była zatrudniona do 30 czerwca 2014 r., wynagrodzenie za czerwiec wypłacono 9 lipca. W imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA za lipiec za tę osobę płatnik składek wpisał kod tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0, tzn. taki z jakim osoba ta była zgłoszona do ubezpieczeń. W związku z tym, że w lipcu nie podlegała ona już ubezpieczeniom z tytułu zatrudnienia u tego płatnika (została wyrejestrowana z ubezpieczeń od 1 lipca 2014 r.), w raporcie za lipiec powinna być wykazana z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 0 0 (osoba, za którą należy rozliczyć i opłacić składki lub należne świadczenia w dokumentach rozliczeniowych składanych nie wcześniej niż za następny miesiąc, po ustaniu tytułu do ubezpieczeń).

Płatnik składek musi skorygować błąd. W tym celuza lipiec powinien za tę osobę przekazać do ZUS następujące dokumenty korygujące:

  • imienny raport miesięczny ZUS RCA z kodem 01 10 0 0 i zerowymi podstawami wymiaru składek i kwotami składek,
  • imienny raport miesięczny ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 0 0 i właściwymi podstawami wymiaru składek i kwotami składek.
Monika Karczewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35546 )
Array ( [docId] => 35546 )