Nieobecność pracownika - biegłego wykazuje się z kodem 151

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Autor: Izabela Nowacka
Data: 25-07-2014 r.

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. Jedną z takich okoliczności, które uprawniają pracownika do otrzymania zwolnienia od pracy jest konieczność stawienia się w odpowiednim organie w charakterze biegłego.

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym lub sądowym. Łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego. Za czas tego zwolnienia od pracy pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie od pracodawcy.

 

W razie skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy na ten cel, pracodawca wydaje natomiast zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia, w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu - w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.

W dokumentach do ZUS, nieobecność należy wykazać w imiennym raporcie miesięcznym ZUS jako usprawiedliwioną niepłatną, z kodem przerwy w opłacaniu składek - 151 (okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku).

Izabela Nowacka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35408 )
Array ( [docId] => 35408 )