Brak przychodu w miesiącu to konieczność przygotowania raportu zerowego

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 20-08-2014 r.

W przypadku ubezpieczonych, dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi przychód w sytuacji, gdy ubezpieczony w danym miesiącu przychodu nie osiągnął, płatnik zobowiązany jest przekazać za niego raport zerowy.

Za każdy miesiąc, w którym dana osoba podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, płatnik składek zobowiązany jest sporządzić za nią i przekazać do ZUS raport ZUS RCA. Za osobę, która podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, płatnik sporządza natomiast i przekazuje do ZUS raport ZUS RZA.

Przykład:

Bez wynagrodzenia z umowy o pracę w danym miesiącu

Zakład pracy wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc do 10. dnia następnego miesiąca. Od 1 czerwca 2014 r. zatrudniono na podstawie umowy o pracę pana Andrzeja. Zgłoszono go do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0. Wynagrodzenie za czerwiec, tak jak pozostałym pracowniom, zostało mu wypłacone 10 lipca 2014 r.

Za czerwiec 2014 r. płatnik składek powinien przekazać do ZUS komplet dokumentów rozliczeniowych składający się z deklaracji ZUS DRA i raportów imiennych za wszystkie zatrudnione osoby, które w danym miesiącu wykonywały pracę na rzecz pracodawcy. Nie zwalnia go z tego obowiązku brak wypłaty wynagrodzenia pracownikowi w danym miesiącu. W związku z tym, że pan Andrzej w czerwcu nie osiągnął przychodu, płatnik składek zobowiązany jest sporządzić za niego zerowy raport ZUS RCA, w którym w polach dotyczących podstaw wymiaru składek oraz kwot składek powinien wpisać „0,00”.

Przykład:

Wynagrodzenie ze zlecenia płatne w ostatnim dniu umowy

Firma zawarła z panią Katarzyną umowę zlecenia na okres 1 kwietnia – 30 czerwca 2014 r. W umowie określono miesięczne wynagrodzenie, ale zapisano również, że zostanie ono wypłacone w ostatnim dniu realizacji umowy, tj. 30 czerwca 2014 r. Pani Katarzyna nie była ubezpieczona z innego tytułu, więc zgodnie z przepisami została zgłoszona od 1 kwietnia 2014 r. do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA.

Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniom firma powinna przekazać do ZUS za panią Katarzynę imienny raport miesięczny ZUS RCA. Za miesiące, w których nie wypłacano jej wynagrodzenia (kwiecień, maj), w raportach ZUS RCA w polach dotyczących podstaw wymiaru składek i kwot składek powinna być wpisana wartość „0,00”. W raporcie ZUS RCA za czerwiec 2014 r. płatnik składek powinien natomiast rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia, które wypłacono pani Katarzynie w czerwcu.

Monika Karczewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35547 )
Array ( [docId] => 35547 )