Inspektor kontroli ZUS sprawdza nie tylko dokumenty

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 03-03-2014 r.

W trakcie przeprowadzania kontroli inspektor kontroli ZUS ma prawo badać wszelkie księgi, dokumenty finansowo-księgowe i osobowe oraz inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli.

Może dokonywać oględzin i spisu składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek oraz zabezpieczać zebrane dowody. Uprawniony jest również do żądania udzielania informacji przez płatnika składek i ubezpieczonego oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeśli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli.

Jeżeli zaś z powodu braku lub po wyczerpaniu innych środków dowodowych pozostały niewyjaśnione okoliczności mające znaczenie dla postępowania kontrolnego, może przesłuchiwać świadków, płatnika składek i ubezpieczonego. Uprawnienia te wynikają z art. 87 ust. 1 ustawy systemowej.

Wymieniony w przepisach katalog uprawnień przyznanych inspektorowi kontroli nie oznacza, że może on w trakcie dokonywania czynności kontrolnych, swobodnie i bez ograniczeń z nich korzystać. Każde żądanie skierowane do płatnika lub zachowanie inspektora kontroli musi być uzasadnione okolicznościami i przepisami oraz adekwatne do zastanej w trakcie kontroli sytuacji.

Przykład:

Do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorca udostępnił inspektorowi kontroli ZUS pomieszczenie w swoim biurze. Pomimo zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych i technicznych, inspektor poruszał się po terenie całego zakładu. Przy wchodzeniu na teren zakładu odmawiał okazania dokumentów koniecznych do wydania przepustki, natomiast sam legitymował wiele osób przebywających w zakładzie. Czy takie zachowanie inspektora jest dozwolone? Czy może odmówić okazania dokumentów przed wejściem na teren zakładu?

Co prawda inspektor kontroli ZUS może wejść i poruszać się po całym zakładzie kontrolowanego płatnika bez konieczności uzyskiwania przepustki, ale przy wejściu ma obowiązek okazać legitymację służbową i upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Jeżeli zaś chodzi o legitymowanie przez inspektora osób znajdujących się na terenie zakładu pracy, ma do tego prawo, ale tylko w przypadku gdy jest to niezbędne i uzasadnione potrzebami kontroli.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34036 )
Array ( [docId] => 34036 )