Komu płatnik składek przekazuje informację roczną za ubiegły rok?

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 06-02-2017 r.

Informację roczną za 2016 rok płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu, np. pracownikowi czy zleceniobiorcy w terminie do 28 lutego 2017 r. Powinna ona zawierać dane, jakie płatnik wykazał w przekazanych do ZUS imiennych raportach miesięcznych sporządzonych za ubezpieczonego za 2016 rok. Płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu informację roczną/informację miesięczną na piśmie lub za jego zgodą w formie dokumentu elektronicznego. Ubezpieczeni powinni zaś sprawdzić, czy w dokumentach przekazanych do ZUS płatnik składek wykazał prawidłowe dane, m.in. prawidłowe podstawy wymiaru składek, prawidłowe kwoty składek, czy też właściwe okresy przerw w opłacaniu składek. 

Płatnik składek informację roczną za 2016 rok sporządza i przekazuje ubezpieczonemu, za którego rozliczał składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące 2016 roku (choćby za jeden okres rozliczeniowy, czyli miesiąc).

Z obowiązku sporządzania informacji zwolnieni są płatnicy opłacający składki za ubezpieczonych, którzy podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, np. zleceniodawcy – zleceniobiorcom podlegającym wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, urzędy pracy – bezrobotnym podlegającym wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnik składek jest jednak zobowiązany przekazać ubezpieczonemu informację na żądanie ubezpieczonego, nie częściej niż raz na miesiąc, za miesiąc poprzedni, z wyłączeniem przypadków pobierania składek z emerytur i rent.

Jeżeli płatnik składek na bieżąco, co miesiąc, przekazuje ubezpieczonym informacje o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych przekazanych do ZUS, nie musi dodatkowo przekazywać informacji rocznej. Należy bowiem pamiętać, że informacja roczna dla ubezpieczonego, to nic innego jak zestawienie danych, które zawierają informacje miesięczne. Trzeba pamiętać  jednak, że gdy ubezpieczony zwróci się do płatnika o wydanie informacji rocznej, płatnik powinien mu ją przekazać.

W sytuacji gdy płatnik przekazywał do ZUS imienne raporty miesięczne korygujące, a ubezpieczony otrzymał miesięczne informacje przed sporządzeniem tych korekt, wówczas miesięczne informacje dla ubezpieczonego sporządzamy ponownie, z poprawnymi danymi. Prawidłowe dane (po uwzględnieniu korekt) powinny znaleźć się również w rocznej informacji przekazanej ubezpieczonemu za rok ubiegły.

Robert Łuczak, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40013 )
Array ( [docId] => 40013 )