Korekta kodu tytułu ubezpieczenia

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 02-04-2014 r.

Jednym z elementów, w którym często występują błędy i na który warto zwrócić uwagę przy sprawdzaniu raportów imiennych za 2013 rok, jest kod tytułu ubezpieczenia. Błędny kod tytułu ubezpieczenia należy skorygować.

 

Sposób korygowania błędu zależy od tego, czy w korygowanym dokumencie podano kod występujący w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów, czy też kod, który w wykazie tym nie występuje. I tak:

  1. Jeżeli błędny kod występuje w załączniku, płatnik musi wycofać (wyzerować) dany raport oraz złożyć go ponownie z prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia.
  2. Jeżeli w raporcie podano kod tytułu ubezpieczenia niewystępujący w wykazie, to wystarczy złożenie danego raportu w trybie korekty z kodem właściwym.
Przykład:

Płatnik zauważył, że w raporcie ZUS RCA złożonym za grudzień 2013 roku podał niewłaściwy kod tytułu ubezpieczenia. Zamiast kodu 05 11 00 wpisał 50 11 00, czyli popełnił typową literówkę.

W związku z tym, że błędny kod nie występuje w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie dokumentów ubezpieczeniowych, płatnik nie musi wycofywać raportu. Wystarczy, że złoży ten raport w trybie korekty (z identyfikatorem 02 12 2013, jeżeli będzie to pierwsza korekta za ten miesiąc), w którym poda poprawny kod tytułu ubezpieczenia, wypełniając wszystkie pozostałe pola tak jak w korygowanym dokumencie. Do raportu dołącza się deklarację ZUS DRA z tym samym identyfikatorem.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34559 )
Array ( [docId] => 34559 )