Niektóre nieobecności trzeba wykazać w ZUS RSA za każdy miesiąc

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 26-07-2013 r.

Nie wszystkie okresy przerwy w opłacaniu składek, trwające dłużej niż miesiąc, mogą być wykazane w jednym raporcie ZUS RSA. Wtedy trzeba składać za pracownika raport ZUS RSA za każdy miesiąc, kiedy był nieobecny w pracy z powodu szczególnych okoliczności.

Chodzi o nieobecności wykazywane z następującymi kodami przerwy:
  • 111 – urlop bezpłatny,
  • 121 – urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • 122 – urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 2 Kodeksu pracy,
  • 151 – okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku,
  • 152 – okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Oznacza to, że „data od” i „data do” takiej przerwy nie może wykraczać w raporcie ZUS RSA poza pierwszy i ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, za który ten dokument został sporządzony.

Jeśli więc okres przerwy w opłacaniu składek, spowodowany jedną z tych przyczyn, przypada na przełomie dwóch miesięcy kalendarzowych, trzeba go wykazać w odrębnych raportach, za każdy z tych miesięcy.

Przykład: Pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego, którego pracodawca udzielił mu od 12 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

Przerwę w opłacaniu składek trzeba wykazywać w składanych za kolejne miesiące raportach ZUS RSA z kodem przerwy 111. Będą to więc trzy odrębne raporty. W każdym z nich wykazuje się bowiem nieobecność przypadającą w jednym miesiącu. Nie można przygotować i przekazać np. w marcu jednego zbiorczego raportu, wykazując w nim cały okres przerwy, tj. od 12 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

Monika Karczewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32544 )
Array ( [docId] => 32544 )