Nieobecność pracownika - biegłego pracodawca wykazuje w ZUS RSA

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 14-10-2013 r.

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. W imiennym raporcie miesięcznym ZUS RSA wykazuje się taką nieobecność z kodem 151.

Jedną z okoliczności, które uprawniają pracownika do otrzymania zwolnienia od pracy jest konieczność stawienia się w odpowiednim organie w charakterze biegłego.

 
Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym lub sądowym; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego. Za czas tego zwolnienia od pracy pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie od pracodawcy.
W razie skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy na ten cel, pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia, w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu - w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.

W dokumentach do ZUS, nieobecność należy wykazać w imiennym raporcie miesięcznym ZUS jako usprawiedliwioną niepłatną, z kodem przerwy w opłacaniu składek - 151 (okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32550 )
Array ( [docId] => 32550 )