Zmiana kodu niepełnosprawności w dokumentach ubezpieczeniowych

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 26-08-2013 r.

Płatnik składek jest zobowiązany do zawiadomienia ZUS o wszelkich zmianach danych wykazanych w zgłoszeniu osoby ubezpieczonej. W przypadku zmiany kodu tytułu ubezpieczenia informację taką przekazuje się poprzez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń zawierającego prawidłowy kod tytułu ubezpieczenia.

Oznaczenie stopnia niepełnosprawności jest wykazywane jako szósty znak w kodzie tytułu ubezpieczenia. Zmiana w tym zakresie wymaga zmiany stosowanego przez płatnika składek dla danego ubezpieczonego kodu tytułu ubezpieczenia.

W celu dokonania zmiany oznaczenia stopnia niepełnosprawności pracodawca powinien więc złożyć:
  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (na formularzu ZUS ZWUA, z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczeń - blok IV, pole 01),
  • zgłoszenie do ubezpieczeń (na formularzu ZUS ZUA, z nowym kodem tytułu ubezpieczeń - blok V, pole 01).

Jako datę wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia, należy podać datę dostarczenia płatnikowi orzeczenia o niepełnosprawności.
Oczywiście po zmianie kodu tytułu ubezpieczenia należy również skorygować dokumenty rozliczeniowe za tą osobę, ponieważ zostały za nią złożone imienne raporty miesięczne z błędnym kodem tytułu ubezpieczenia.

Raporty za osobę z nieprawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia powinny być wycofane. Aby wycofać raport składkowy, należy sporządzić raport korygujący, w którym w polach dotyczących podstawy wymiaru i kwoty składek będzie wpisane "0,00". Ponadto należy sporządzić raport za tę osobę z prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia. Raporty powinny być dołączone do deklaracji rozliczeniowej korygującej oznaczonej takim samym numerem identyfikatora.


Podstawa prawna:
art. 36 ust. 14 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).Joanna Goliniewska
,specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32547 )
Array ( [docId] => 32547 )

Array ( [docId] => 32547 )