Przy umowie zlecenia należy poinformować płatnika składek o innym tytule do ubezpieczeń

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 13-11-2012 r.

Podpisując umowę zlecenia płatnik składek musi zażądać od zleceniobiorcy złożenia oświadczenia o tym, czy posiada inny tytuł do ubezpieczeń. A jeśli tak, to jaka jest wysokość osiąganego wynagrodzenia. W oświadczeniu nie musi być podana konkretna kwota. Wystarczy, aby wynikało z niego, czy jest ona wyższa, czy też niższa od aktualnego wynagrodzenia minimalnego.

Oświadczenie dla płatnika składek a zbieg tytułów do ubezpieczeń

Uzyskanie od zleceniobiorcy informacji o ewentualnym dodatkowym źródle utrzymania oraz osiąganym dochodzie jest o tyle istotne, że przy niektórych zbiegach tytułów do ubezpieczeń może mieć to wpływ na obowiązek objęcia ubezpieczeniami ze zlecenia.

Przykładem może być tu zawarcie umowy zlecenia z osobą zatrudnioną w innej firmie na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym ze zlecenia tylko wówczas, gdy osiągany przez niego dochód ze stosunku pracy (oskładkowany) jest niższy w przeliczeniu na okres miesiąca od aktualnego wynagrodzenia minimalnego.

Przypomnijmy, że w 2012 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 1500 zł lub 1200 zł w pierwszym roku zatrudnienia. W 2013 r. wynagrodzenie minimalne wzrasta odpowiednio do 1600 zł oraz do 1280 zł – w pierwszym roku pracy.

Wzór oświadczenia dla płatnika składek

Nie mając stosownego oświadczenia zleceniodawca nie może prawidłowo ustalić charakteru oraz zakresu ubezpieczeń z tytułu zawieranej umowy zlecenia. W oświadczeniu tym powinna być zawarta informacja w rodzaju:

„W związku z podpisaną ze mną w dniu dzisiejszym umową zleceniem, niniejszym informuję, że oprócz tej umowy posiadam inny tytuł do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, ponieważ jestem zatrudniona w Instytucie Botaniki w Gdańsku na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie osiągane ze stosunku pracy przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jednocześnie oświadczam, że nie wnoszę o objęcie mnie dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu umowy zlecenia.

Anna Maruszewska”


 

Oświadczenia takiego nie trzeba jednak żądać od zleceniobiorcy będącego jednocześnie naszym pracownikiem.

Podstawa prawna:

art. 9 ust. 1–1a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)

Autor: Bogdan Majkowski - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32500 )
Array ( [docId] => 32500 )

Array ( [docId] => 32500 )