Przychody jakie płatnik wykazuje w dokumentacji ZUS za dany miesiąc

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 12-11-2012 r.

W raportach rozliczeniowych miesięcznych oraz zbiorczej deklaracji za dany miesiąc płatnik składek ZUS wykazuje przychody osiągnięte przez pracownika w tym miesiącu. Jest to podstawa wymiaru składek ZUS. Dlatego wynagrodzenia wypłacone w październiku, choćby były należne za wrzesień, stanowią u pracownika przychód października i w deklaracji za październik powinny być wykazane i rozliczone.

Rodzaje dokumentacji ZUS

Dla każdego ubezpieczonego, którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik składek uwzględnia należne składki. Składki ZUS są uwzględniane w:

  • raporcie (lub imiennym raporcie miesięcznym korygującym) oraz w
  • deklaracji (i deklaracji rozliczeniowej korygującej)

Płatnik składek ZUS bierze pod uwagę cały miesiąc kalendarzowy

Składki ZUS uwzględnia się od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego deklaracja dotyczy. W dokumentach tych należy uwzględniać składki od wszystkich dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, z uwzględnieniem ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowej.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 78, poz. 465 ze zm.)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32498 )
Array ( [docId] => 32498 )