Sprawdź tytuły do ubezpieczeń przy umowach cywilnoprawnych. Unikniesz korekty składek ZUS

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 15-11-2012 r.

Od wynagrodzenia wypłacanego z tytułu umowy zlecenia, składki ZUS potrącane są w różny sposób, w zależności od tego, czy i jakie inne tytuły do ubezpieczeń posiada zleceniobiorca. Zleceniodawca w momencie podpisywania umowy powinien przede wszystkim pozyskać od zleceniobiorcy oświadczenie, na podstawie którego będzie w stanie określić swoje zobowiązania wobec ZUS.

Oto przykład takiej sytuacji:

Nasza firma zatrudniła na umowę zlecenie osobę fizyczną jako członka komisji egzaminacyjnej. Po zakończeniu Pani przedstawiła rachunek na 1.212,00 zł i złożyła oświadczenie że:

  • jest zatrudniona jako pracownik na etacie na terenie UE (Anglia) i tam opłaca podatki,
  • prowadzi w kraju (Polska) działalność gospodarczą (zakład fryzjerski),
  • aktualnie ma zawartą umowę zlecenia z inną firmą
    (umowa z naszą firmą jest jej drugą umową cywilnoprawną).

Oświadczenie, które przedstawiła wykonawczyni umowy cywilnoprawnej (zleceniobiorczyni), jest niepełne – nie ma w nim wielu informacji niezbędnych do określenia zobowiązań zleceniodawcy wobec ZUS. Zleceniodawca powinien zatem zwrócić się do zleceniobiorczyni o doprecyzowanie tych informacji.

Z kolei w celu określenia obowiązków zleceniodawcy wobec urzędu skarbowego należy przede wszystkim ustalić, czy zleceniobiorczyni posiada obywatelstwo polskie. Umowy zlecenia zawierane z cudzoziemcami podlegają bowiem odrębnym zasadom opodatkowania od umów zawieranych z obywatelami polskimi.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie z 18 grudnia 1998 r. w spra­wie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
  • art. 29 ustawy o PIT

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32504 )
Array ( [docId] => 32504 )

Array ( [docId] => 32504 )