Urlop bezpłatny w drukach ZUS

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 08-09-2014 r.

Urlop bezpłatny jest okresem, w którym wynikające z umowy o pracę obowiązki stron, pracodawcy i pracownika, świadczenie pracy i wypłata wynagrodzenia, ulegają zawieszeniu, umowa o pracę trwa jednak nadal. Dlatego osoby, której udzielono urlopu bezpłatnego, płatnik składek nie wyrejestrowuje z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA.

Informację o przerwie w opłacaniu składek spowodowanej udzieleniem pracownikowi urlopu bezpłatnego przekazuje, składając za niego raport ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 111.

Jeżeli przerwa w opłacaniu składek spowodowana urlopem bezpłatnym wykazana w raporcie ZUS RSA dotyczy całego miesiąca rozliczeniowego, za który płatnik składa komplet dokumentów rozliczeniowych, i ubezpieczonemu w tym miesiącu nie wypłacono wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia, płatnik składa za niego wyłącznie raport ZUS RSA. Nie składa natomiast „zerowego” raportu składkowego ZUS RCA.

Gdy w miesiącu, za który płatnik składa raport ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 111, osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym osiągnęła przychody ze stosunku pracy stanowiące  podstawę wymiaru składek, trzeba złożyć także raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia  pracowniczym (01 10 x x).

Okresy przerw w opłacaniu składek spowodowane urlopem bezpłatnym (kod 111) wykazuje się w obrębie miesiąca kalendarzowego, za który jest składany raport ZUS RSA, tzn. „Data od” i „Data do” nie mogą wykraczać poza pierwszy i ostatni dzień kalendarzowy miesiąca, za który jest sporządzany raport.

Przykład:

Pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym w okresie od 16 czerwca do 15 lipca 2014 r. W czerwcu otrzymał wynagrodzenie za maj, w lipcu natomiast wynagrodzenie za czerwiec (za okres 01.06–15.06).

Płatnik zobowiązany jest przekazać za tego pracownika następujące dokumenty:

1)      za czerwiec 2014 r.:

  • raport ZUS RSA, w którym wykazuje okres przerwy w opłacaniu składek spowodowany urlopem bezpłatnym 16.06.2014–30.06.2014 oraz kod świadczenia/przerwy 111,
  • raport ZUS RCA, w którym rozlicza składki od wynagrodzenia za maj wypłaconego w czerwcu;

2)      za lipiec 2014 r.

  • raport ZUS RSA, w którym wykazuje okres przerwy w opłacaniu składek spowodowany urlopem bezpłatnym 01.07.2014–15.07.2014 oraz kod świadczenia/przerwy 111,
  • raport ZUS RCA, w którym rozlicza składki od wynagrodzenia za czerwiec wypłaconego w lipcu.
Monika Karczewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35666 )
Array ( [docId] => 35666 )