Zasady wypełniania raportu rozliczeniowego ZUS RSA

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 01-09-2014 r.

Za każdy miesiąc, w którym pracownik podlega ubezpieczeniom, płatnik składek zobowiązany jest sporządzić za niego i przekazać do ZUS raport ZUS RCA. Gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie bezpłatnym, płatnik przygotowuje raport ZUS RSA. Przy jego wypełnianiu trzeba pamiętać o kilku zasadach.

Płatnik składek, sporządzając imienny raport miesięczny ZUS RSA,podaje prawidłowe:

 
 • zgodne z podanymi w dokumencie zgłoszeniowym ZUS ZUA lub ZUS ZIUA – dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej, w tym identyfikator numeryczny (numer PESEL, a jeśli ubezpieczonemu nie nadano tego numeru – serię i numer dowodu osobistego albo paszportu),
 • zgodny ze zgłoszeniem danej osoby do ubezpieczeń – 6-znakowy kod tytułu ubezpieczenia,  
 • kod świadczenia/przerwy w opłacaniu składek,
 • okres, za który wypłaca świadczenie/okres przerwy w opłacaniu składek,
 • liczbę dni zasiłkowych/liczbę wypłat,
 • wysokość kwoty zasiłku lub świadczenia (jeśli pracodawca jest uprawniony do wypłaty).

Jeżeli płatnik nie wypłaca ubezpieczonemu zasiłku/świadczenia (tzn. pole „Kwota” jest puste lub wpisane jest „0,00”), nie wypełnia pola „Liczba dni zasiłkowych/liczba wypłat”.

W przypadku wypłaty zasiłków i wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy (kod 212, 214, 311, 312, 313, 314, 319, 325, 327, 331, 332) w polu „Liczba dni zasiłkowych/liczba wypłat” wykazuje się liczbę dni wynikającą z wyliczenia „okresu od” i „okresu do”, a w przypadku wypłaty świadczeń rehabilitacyjnych (kod 321, 322) – liczbę świadczeń.

W przypadku wypłaty wyrównań zasiłków i wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy (kod 215, 216, 315, 316, 317, 318, 320, 326, 328, 335, 336) w polu „Liczba dni zasiłkowych/liczba wypłat” wykazuje się liczbę dni wynikającą z wyliczenia „okresu od” i „okresu do”, a w przypadku wypłaty wyrównania świadczeń rehabilitacyjnych (kod 323, 324) – liczbę świadczeń.

Okres przerw w opłacaniu składek o kodach 111, 121, 122, 151, 152 musi być wykazywany w obrębie miesiąca kalendarzowego, za który jest składany raport ZUS RSA. Oznacza to, że  „Data od” i „Data do” nie może wykraczać poza pierwszy i ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, za który jest sporządzany raport.

Okres, za który wypłacono świadczenie w razie choroby i macierzyństwa albo z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (kod 212, 214, 311, 312, 313, 314, 319, 321, 322, 325, 327, 331, 332), oraz okres, za który wypłacono wyrównanie świadczenia (kod 215, 216, 315, 316, 317, 318, 320, 323, 324, 326, 328, 335 i 336), nie może wykraczać poza ostatni dzień kalendarzowy miesiąca, za który przygotowywane jest raport ZUS RSA. Oznacza to, że „Data od” i „Data do” nie mogą być wcześniejsze niż pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca, za który jest sporządzany raport, i nie mogą być późniejsze niż ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, za który jest sporządzany raport.

Podawany okres „Data od” – „Data do” może wykraczać poza rok kalendarzowy. Jeżeli zatem okres wypłacanego w danym miesiącu kalendarzowym świadczenia wykraczałby poza rok kalendarzowy, w raporcie ZUS RSA składanym za miesiąc, w którym dokonano wypłaty, można wykazać go w jednym bloku. Należy jednak pamiętać, że data w polu „data do” nie może wykraczać poza ostatni dzień miesiąca, za który został sporządzony raport (w którym nastąpiła wypłata).

Monika Karczewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35623 )
Array ( [docId] => 35623 )

Array ( [docId] => 35623 )