Wypełnianie formularza ZUS Z-3b i składanie go do ZUS

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 13-11-2012 r.

W nagłówku formularza ZUS Z-3b płatnik składek wpisuje nazwę i adres albo umieszcza swoją pieczątkę oraz podaje swoje dane identyfikacyjne, tj. NIP oraz numer REGON. A jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów albo jednego z nich, wpisuje numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu).

Płatnik składek musi wpisać również dane ubezpieczonego

Wpisując dane ubezpieczonego w zaświadczeniu, podaje się imię i nazwisko ubezpieczonego, którego dotyczy zaświadczenie, jego adres zamieszkania oraz dane identyfikacyjne ubezpieczonego, tj. numer PESEL. A w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL, wpisuje się serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu).

W punkcie pierwszym płatnik składek podaje, czy osoba, której dotyczy zaświadczenie, jest objęta ubezpieczeniem chorobowym i/lub wypadkowym i z jakiego tytułu. W punkcie tym znajduje się lista tytułów ubezpieczenia; płatnik składek wybiera jeden z nich, np. „osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność”.

Kiedy płatnik składek musi wystawiać ZUS Z-3b

Przypomnijmy, że zaświadczenie płatnika składek na formularzu ZUS Z-3b dotyczy ubezpieczonego będącego osobą prowadzącą działalność pozarolniczą, osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność pozarolniczą albo duchownym. Zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3b powinno być składane do ZUS po każdej przerwie w niezdolności do pracy oraz w przypadku zmiany rodzaju pobieranego świadczenia.

Wyjątkiem jest przypadek, gdy po okresie pobierania zasiłku chorobowego ubezpieczonemu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne. W takim przypadku zaświadczenie ZUS Z-3b nie musi być składane, jeżeli nie zmieniły się okoliczności podane w zaświadczeniu wystawianym do celów wypłaty zasiłku chorobowego.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 444)

Autor: Agnieszka Ślązak - specjalista w zakresie świadczeń krótkoterminowych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 32503 )
Array ( [docId] => 32503 )

Array ( [docId] => 32503 )