Wystawianie ZUS Z-3 przez płatnika składek

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 13-11-2012 r.

Zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3 powinno być składane do ZUS po każdej przerwie w niezdolności do pracy oraz w przypadku zmiany rodzaju pobieranego świadczenia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy po okresie pobierania zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS pracownikowi przysługuje świadczenie rehabilitacyjne. W takim przypadku zaświadczenie ZUS Z-3 nie musi być składane, jeżeli nie zmieniły się okoliczności podane w zaświadczeniu wystawianym do celów wypłaty zasiłku chorobowego.

Przypomnijmy, że zaświadczenie płatnika składek na formularzu ZUS Z-3 dotyczy ubezpieczonego, który jest pracownikiem. Formularz ten jest wypełniany przez płatnika składek, jeżeli świadczenia w razie choroby i macierzyństwa przysługujące pracownikowi wypłaca ZUS. Następuje to wówczas, gdy zasiłek przysługuje pracownikowi za okres po ustaniu zatrudnienia albo gdy płatnik składek ubezpieczonego nie jest zobowiązany do wypłaty zasiłków.

Kolejne zaświadczenia lekarskie płatnik składek przesyła do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS bez konieczności ponownego składania zaświadczenia ZUS Z-3. Podaje się w nim datę dostarczenia przez pracownika zaświadczenia lekarskiego płatnikowi składek oraz informację, czy zatrudnienie trwa nadal. Poświadcza się te informacje pieczątką zawierającą imię, nazwisko i stanowisko pracownika, i podpisem.

Zasady wypełniania formularza ZUS Z-3

W nagłówku formularza płatnik składek wpisuje nazwę i adres albo umieszcza swoją pieczątkę oraz podaje swoje dane identyfikacyjne, tj. NIP oraz numer REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów albo jednego z nich, wpisuje numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszportu).

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 444)

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32502 )
Array ( [docId] => 32502 )