Zapisy w ZUS ZLA są podstawą do skontrolowania pracownika na zwolnieniu

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 11-03-2013 r.

W treści zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA znajduje się rubryka dotycząca wskazań lekarza, w której wpisuje on albo cyfrę 1 albo 2, w zależności od choroby i zaleceń związanych z przebiegiem leczenia. Zarówno dla pracodawcy, jak i ZUS to oznaczenie jest pomocne w razie przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego.

Cyfra 1 w ZUS ZLA oznacza, że pacjent powinien leżeć, a cyfra 2 – że może chodzić. Naruszeniem przepisów przez pracownika nie będzie jeżeli mimo wpisanego kodu 1, uda się on np. na badania kontrolne czy na zabieg rehabilitacyjny, a w przypadku wpisania 2 – gdy pójdzie do apteki bądź po podstawowe zakupy.

W razie podejrzenia, że w trakcie zwolnienia lekarskiego chory np. wykonuje pracę zarobkową lub spędza czas niezgodnie z celem zwolnienia (zamiast przebywać w domu, w łóżku i stosować zalecenia lekarskie, załatwia sprawy prywatne, np. urzędowe), płatnik zasiłku (ZUS lub pracodawca) ma prawo odwiedzić chorego i skontrolować, czy wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem. Może również sprawdzić samo zaświadczenie lekarskie , tzn. czy nie zostało sfałszowane lub czy wydano je zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich. Wyniki kontroli mają wpływ na uprawnienia zasiłkowe.

Obowiązek ustawowy w zakresie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy wynika z art. 68 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z tym przepisem płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w stosunku do ubezpieczonych, którym wypłaca zasiłki, uprawnieni są do kontrolowania ubezpieczonych w zakresie prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem, uprawnieni są również do formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.

Przepisy dotyczące kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy stosuje się odpowiednio do zasiłków chorobowych, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłków opiekuńczych.

Podstawa prawna

  • art. 53, art. 55, art. 59, art. 68 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 77 poz. 512 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 65, poz. 741 ze zm.).

Andrzej Wilczyński, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32533 )
Array ( [docId] => 32533 )

Array ( [docId] => 32533 )