Zwolnienie lekarskie w raportach rozliczeniowych do ZUS

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 12-09-2014 r.

Jeżeli pracownik w danym miesiącu przebywa na zwolnieniu lekarskim, płatnik zobowiązany jest złożyć za niego raport rozliczeniowy ZUS RSA. W niektórych przypadkach powinien przekazać również zerowy raport ZUS RCA.

Jeżeli okres niezdolności do pracy (z danego tytułu ubezpieczenia) wykazany w raporcie świadczeniowym ZUS RSA dotyczy całego miesiąca rozliczeniowego, za który płatnik składa komplet dokumentów rozliczeniowych i ubezpieczonemu w tym miesiącu nie wypłacono żadnych zasiłków/świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego oraz żadnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia, płatnik składa za tego ubezpieczonego wyłącznie raport o symbolu ZUS RSA. Nie składa natomiast „zerowego” raportu składkowego ZUS RCA.

Przykład:

Pracownik przez cały czerwiec przebywał na zwolnieniu lekarskim. W miesiącu tym płatnik wypłacił mu za okres 1–30 czerwca wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy i nie wypłacił żadnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wymiaru składek.

Za czerwiec 2014 r. płatnik powinien przekazać do ZUS raport ZUS RSA, w którym wykaże okres przerwy w opłacaniu składek od 01.06.2014 do 30.06.2014 z kodem świadczenia/przerwy 331 (wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy). Nie składa natomiast „zerowego” raportu ZUS RCA.

 

Jeżeli w raporcie ZUS RSA płatnik wykazuje okres niezdolności do pracy dotyczący całego miesiąca, lecz innego niż ten, za który składa bieżący komplet dokumentów rozliczeniowych i ubezpieczonemu nie wypłacono wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia, płatnik składek powinien za tego ubezpieczonego złożyć zerowy raport ZUS RCA.

W sytuacji gdy pracownik, który krótko po podjęciu pracy zachoruje i ze względu na tzw. okres wyczekiwania nie nabywa prawa do wynagrodzenia chorobowego ani zasiłku chorobowego, płatnik składek sporządza raport ZUS RSA z kodem przerwy – 151 (okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku).

Monika Karczewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35700 )
Array ( [docId] => 35700 )