Zwolnienia lekarskie od 1 stycznia 2016 r.

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 16-10-2015 r.

Od 1 stycznia 2016 r. zmianie ulegną zasady przekazywania zwolnień lekarskich. Wynikają one z ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Forma papierowa zostanie docelowo zastąpiona formą elektroniczną. Dzięki temu zwolnienie szybciej trafi do płatnika. Ubezpieczony wcześniej otrzyma należne mu świadczenie i nie będzie już zaangażowany w jego przekazanie. Konsekwencją wprowadzenia zmian jest nałożenie na płatników obowiązku założenia profilu płatnika.

Nowelizacja ustawy chorobowej ma przyśpieszyć, poprawić i usprawnić proces obsługi zwolnień lekarskich. O wystawieniu zwolnienia płatnicy będą informowani automatycznie. O zwolnieniu i jednostce chorobowej informację niezwłocznie otrzyma i ZUS, i płatnik składek. Dzięki temu ZUS będzie mógł kontrolować zasadność wystawienia także krótkich zwolnień lekarskich. W obecnym systemie ZUS praktycznie nie ma możliwości kontrolowania takich zwolnień. Zanim bowiem trafi ono ZUS, termin zwolnienia zazwyczaj już się skończył i nie ma czego sprawdzać.

 

Aby płatnik mógł otrzymywać zwolnienia lekarskie, musi założyć profil informacyjny. Będzie on tworzony za pomocą systemu teleinformatycznego, który nieodpłatnie udostępni ZUS. Obowiązek założenia profilu dotyczy wszystkich płatników, którzy zgłaszają powyżej 5 ubezpieczonych i są zobowiązani do przekazywania dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej.

Zmiany nie dotyczą płatników do 5 ubezpieczonych, którzy dokumenty do ZUS składają w formie papierowej. Będą oni zobowiązani do poinformowania ubezpieczonych, a więc pracowników, zleceniobiorców, o konieczności dostarczania zwolnień lekarskich w formie wydruku. Tę informację powinni przekazać na piśmie pierwszego dnia podlegania przez ubezpieczonego ubezpieczeniu chorobowemu. W związku z tym, że nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., to informację w formie pisemnej ubezpieczeni powinni otrzymać nie później niż 1 stycznia. Osoby zatrudniane i zgłaszane do ubezpieczenia chorobowego w 2016 r. informację powinni otrzymać w dniu zatrudnienia.

Zmiany nie dotyczą osób prowadzących działalność, którzy prowadzą działalność samodzielnie lub mają nie więcej niż 4 ubezpieczonych.

Płatnik, który założy profil, w terminie 7 dni powinien przekazać tę informację zatrudnionym ubezpieczonym, aby wiedzieli oni o konieczności przekazywania zwolnień przez profil i nie przekazywali ich w formie wydruku. Profil trzeba założyć do 31 grudnia 2015 r. Informacja o tym, że płatnik ma założony profil, będzie widoczna w systemie dla lekarza wystawiającego zwolnienie.

Jeżeli płatnik założy profil, a później będzie miał mniej niż 5 ubezpieczonych, to i tak będzie miał obowiązek utrzymywać profil i w ten sposób będzie otrzymywał zwolnienia.

Andrzej Radzisław, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37910 )
Array ( [docId] => 37910 )

Array ( [docId] => 37910 )