Byłych pracowników na emeryturze nie trzeba przywracać do pracy

Autor: Kajewska Renata
Data: 13-12-2012 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r., w którym Trybunał stanął po stronie emerytów, nie ma żadnych skutków prawnych dla pracodawców. Dotyczy on bowiem prawa do emerytury, a nie kontynuowania zatrudnienia czy rozwiązania stosunku pracy (zwolnienia). Żadnej z tych osób nie należy się np. przywrócenie do pracy.

Przypomnijmy, że TK uznał, że osoby, które nabyły prawo do emerytury od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r., nie powinny były otrzymać ultimatum: emerytura czy praca.

W wyniku opublikowania wyroku TK w Dzienniku Ustaw od 22 listopada 2012 r. przestały obowiązywać niektóre przepisy emerytalne. Chodzi o art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (ale tylko w zakresie dotyczącym wymienionych osób). Zgodnie z tym przepisem osoby, które były zatrudnione i jednocześnie pobierały emeryturę, musiały do 30 września 2011 r. podjąć decyzję czy nadal pracują i będą miały zawieszoną emeryturę czy odchodzą z pracy i pobierają świadczenie.

W mocy pozostaje obowiązek rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, wynikający z art. 103a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. A to oznacza, że osoba, która obecnie kończy wiek emerytalny i spełnia warunki do uzyskania emerytury, nadal musi podjąć decyzję: emerytura czy praca.

Wyrok Trybunału nie dotyczy osób, które nabyły prawo do emerytury po 1 stycznia 2011 r. w odniesieniu do nich nie doszło bowiem do naruszenia praw nabytych.

Podstawa prawna:

  • art. 103a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).


Zobacz także:

Kajewska Renata

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32585 )
Array ( [docId] => 32585 )