Nowe regulacje dla członków OFE

Data: 28-01-2014 r.

Od 1 kwietnia 2014 r. ubezpieczeni decydują czy część ich składek emerytalnych nadal ma być przekazywana do OFE. Niezależnie jednak od podjętej decyzji, wszystkie środki, zgromadzone w funduszu zostaną przeniesione do ZUS przed przejściem na emeryturę.

 

W dniu 6 grudnia 2013 r. została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Wprowadza ona wiele zmian istotnych zarówno dla ubezpieczonych, jak i otwartych funduszy emerytalnych. Ustawa zakłada, że ubezpieczony, który przystąpił do OFE będzie mógł zdecydować, czy część jego składki nadal ma być przekazywana do OFE, czy też w całości będzie ewidencjonowana w ZUS.

Od 1 kwietnia 2014 r. do 31 lipca 2014 r. będzie mógł złożyć w ZUS oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego. W przypadku, gdy nie skorzysta z tej możliwości, część składki, która podlega obecnie przekazaniu do OFE, począwszy od składki opłaconej za lipiec 2014 r. będzie ewidencjonowana na subkoncie w ZUS. Podjętą decyzję ubezpieczony będzie mógł w przyszłości zmienić. Najwcześniej w 2016 roku (w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca), a później co cztery lata (również w tym samym okresie). Od 1 lutego 2014 r. członkostwo w OFE nie będzie już obowiązkowe również dla osób rozpoczynających aktywność zawodową.

Osoby te będą mogły zawrzeć umowę z funduszem w ciągu 4 miesięcy od podjęcia działalności rodzącej obowiązek ubezpieczeń społecznych. Kolejna możliwość wyboru otworzy się w 2016 r. (od 1 kwietnia do 31 lipca), a następne – co cztery lata w tych samych miesiącach. Dla osób, które zdecydują się pozostać w OFE lub do niego przystąpić ustawa zmieniająca wprowadza korzystną zmianę. Maksymalna opłata pobierana przez otwarte fundusze emerytalne od przekazywanej przez ZUS składki (obecne 3,5% tej wartości,) zostanie zredukowana o połowę - do poziomu 1,75%.

 

 

Składka będzie mogła być różnicowana w zależności od stażu członkowskiego danego członka funduszu. Ustawa z 6 grudnia 2013 r. przewiduje, że 3 lutego 2014 r. każdy z otwartych funduszy emerytalnych umorzy 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka otwartego funduszu emerytalnego na dzień 31 stycznia 2014 r. i przekaże do ZUS aktywa równe sumie wartości umorzonych jednostek. Przeniesione środki zostaną zewidencjonowane na subkoncie w ZUS na dzień 31 stycznia 2014 r. Pozostała liczba jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach członków OFE (48,5%) w określonych przypadkach również zostanie przeniesiona do ZUS. Będzie to dotyczyło:

 • kobiet mających ustalone w dniu wejścia w życie ustawy prawo do okresowej emerytury kapitałowej,

 • osób, które do dnia wejścia w życie ustawy nie będą miały ustalonego prawa do emerytury z FUS, ale do tego dnia ukończą powszechny wiek emerytalny przewidziany dla kobiet, o którym mowa w art. 24 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z FUS lub będą miały wtedy ustalone prawo do emerytury częściowej,

 • osób, które zgłoszą wniosek o przyznanie emerytury częściowej.

Nowe przepisy przewidują również stopniowe przekazywanie środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym na subkonto w ZUS przez 10 lat poprzedzających osiągnięcie przez członka OFE powszechnego wieku emerytalnego (tzw. suwak bezpieczeństwa). Począwszy od ukończenia wieku niższego o mniej niż 10 lat od powszechnego wieku emerytalnego otwarty fundusz emerytalny zobligowany będzie co miesiąc do umarzania określonej liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka OFE i przekazywania ich równowartości na subkonto ubezpieczonego w ZUS.

W miesiącu, w którym ubezpieczony ukończy powszechny wiek emerytalny na rachunku członka OFE ma już nie być żadnych środków. Ustawa z 6 grudnia 2013 r. zakłada, że środki przeniesione z otwartego funduszu emerytalnego zostaną uwzględnione przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (z I filaru) przysługującej z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Nie będzie to jedynie dotyczyło osób, które spełniają warunki do uzyskania okresowej emerytury kapitałowej lub wnioskowały, w celu uzyskania wcześniejszej emerytury, o przekazanie środków zgromadzonych w OFE na dochody budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1717).


Jan Witkowski
, ekspert od emerytur i rent


Zobacz także:

 

 • kobiet mających ustalone w dniu wejścia w życie ustawy prawo do okresowej emerytury kapitałowej,

 • osób, które do dnia wejścia w życie ustawy nie będą miały ustalonego prawa do emerytury z FUS, ale do tego dnia ukończą powszechny wiek emerytalny przewidziany dla kobiet, o którym mowa w art. 24 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z FUS lub będą miały wtedy ustalone prawo do emerytury częściowej,

 • osób, które zgłoszą wniosek o przyznanie emerytury częściowej.

 • Podstawa prawna:

  Jan Witkowski
  , ekspert od emerytur i rent


  Zobacz także:

  Tagi: ofe

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

  pobierz

  Okres zasiłkowy

  pobierz

  Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

  pobierz

  Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 33693 )
  Array ( [docId] => 33693 )

  Array ( [docId] => 33693 )