Jak poinformować ZUS od dochodach osiągniętych w ubiegłym roku przez zatrudnionych emerytów i rencistów?

Data: 06-02-2017 r.

Do 28 lutego 2017 r. podmiot zatrudniający emeryta lub rencistę musi poinformować ZUS o wysokości przychodu osiągniętego przez daną osobę w roku ubiegłym. Informację taką ma obowiązek też przekazać sam świadczeniobiorca. Uzyskane informacje pozwolą ZUS na sprawdzenie, czy dane świadczenie powinno ulec zmniejszeniu albo zawieszeniu.

W związku z tym, że nie został wprowadzony jednolity wzór informacji o dochodach osiągniętych przez emeryta lub rencistę pracodawcy muszą go opracować we własnym zakresie. Wzory takie zawierają natomiast często programy kadrowo-płacowe. W dokumencie tym na pewno powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację płatnika składek (nazwa, adres oraz numery identyfikacyjne, z którymi został zgłoszony), a także dane osoby pobierającej świadczenie emerytalno-rentowe (imię i nazwisko, adres, numery identyfikacyjne podane w zgłoszeniu oraz numer pobieranego świadczenia).

Z uwagi na sposób rozliczania świadczeń emerytalno-rentowych przez ZUS wskazane jest, aby w informacji podawać dochody nie tylko w globalnej kwocie, ale również w rozbiciu na poszczególne miesiące 2016 roku. Pozwoli nam to uniknąć późniejszych uzupełnień.

Obowiązek złożenia omawianej informacji nie występuje, gdy dana osoba:

 • przed podjęciem zatrudnienia ukończyła powszechnie obowiązujący wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy emerytalnej,
 • pobiera świadczenie nieobjęte ograniczeniami zarobkowymi (np. rentę dla inwalidy wojennego, rentę dla inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową czy też rentę rodzinną przysługującą po osobach uprawnionych do wspomnianych świadczeń, jeżeli ich śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową),
 • podejmuje zatrudnienie lub działalność nieobjętą obowiązkiem ubezpieczenia emerytalno-rentowego – poza wyjątkami, o których mowa dalej,
 • przez cały rok miała zawieszoną emeryturę z innych przyczyn niż uzyskiwanie przychodów.

Przykład

1 kwietnia 2016 r. płatnik składek zawarł umowę o dzieło z osobą pobierającą rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. W związku z tym, że samoistna umowa o dzieło nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych płatnik nie musi informować ZUS o dochodach osiągniętych w 2016 roku przez wspomnianą osobę.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Tagi: emeryt

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40012 )
Array ( [docId] => 40012 )

Array ( [docId] => 40012 )