Jak poinformować ZUS od dochodach osiągniętych w ubiegłym roku przez zatrudnionych emerytów i rencistów?

Data: 06-02-2017 r.

Do 28 lutego 2017 r. podmiot zatrudniający emeryta lub rencistę musi poinformować ZUS o wysokości przychodu osiągniętego przez daną osobę w roku ubiegłym. Informację taką ma obowiązek też przekazać sam świadczeniobiorca. Uzyskane informacje pozwolą ZUS na sprawdzenie, czy dane świadczenie powinno ulec zmniejszeniu albo zawieszeniu.

W związku z tym, że nie został wprowadzony jednolity wzór informacji o dochodach osiągniętych przez emeryta lub rencistę pracodawcy muszą go opracować we własnym zakresie. Wzory takie zawierają natomiast często programy kadrowo-płacowe. W dokumencie tym na pewno powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację płatnika składek (nazwa, adres oraz numery identyfikacyjne, z którymi został zgłoszony), a także dane osoby pobierającej świadczenie emerytalno-rentowe (imię i nazwisko, adres, numery identyfikacyjne podane w zgłoszeniu oraz numer pobieranego świadczenia).

Z uwagi na sposób rozliczania świadczeń emerytalno-rentowych przez ZUS wskazane jest, aby w informacji podawać dochody nie tylko w globalnej kwocie, ale również w rozbiciu na poszczególne miesiące 2016 roku. Pozwoli nam to uniknąć późniejszych uzupełnień.

Obowiązek złożenia omawianej informacji nie występuje, gdy dana osoba:

  • przed podjęciem zatrudnienia ukończyła powszechnie obowiązujący wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy emerytalnej,
  • pobiera świadczenie nieobjęte ograniczeniami zarobkowymi (np. rentę dla inwalidy wojennego, rentę dla inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową czy też rentę rodzinną przysługującą po osobach uprawnionych do wspomnianych świadczeń, jeżeli ich śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową),
  • podejmuje zatrudnienie lub działalność nieobjętą obowiązkiem ubezpieczenia emerytalno-rentowego – poza wyjątkami, o których mowa dalej,
  • przez cały rok miała zawieszoną emeryturę z innych przyczyn niż uzyskiwanie przychodów.

Przykład

1 kwietnia 2016 r. płatnik składek zawarł umowę o dzieło z osobą pobierającą rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. W związku z tym, że samoistna umowa o dzieło nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych płatnik nie musi informować ZUS o dochodach osiągniętych w 2016 roku przez wspomnianą osobę.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Tagi: emeryt

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40012 )
Array ( [docId] => 40012 )