Jakie zmiany w emeryturach w 2017 roku?

Data: 06-02-2017 r.

1 października 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy emerytalnej przywracająca powszechny wiek emerytalny obowiązujący przed 1 stycznia 2013 r. Nowela ta wprowadzatakże kilka innych zmian istotnych dla świadczeniobiorców. Powszechnie obowiązujący wiek emerytalny z dniem 1 października 2017 r. będzie wynosił 65 lat – w przypadku mężczyzn oraz 60 lat – w przypadku kobiet.

Nastąpi powrót do wieku, który obowiązywał przed 1 stycznia 2013 r. Z art. 24 ustawy emerytalnej uchylone zostaną ust. 1a oraz ust. 1b określające sposób dojścia do wieku emerytalnego wynoszącego 67 lat, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Przypomnijmy, że docelowo wiek taki miał obowiązywać mężczyzn, począwszy od 1 października 2020 r. (tj. urodzonych po 30 września 1953 r.), a kobiety począwszy od 1 października 2040 r. (tj. urodzone po 30 września 1973 r.). Oznacza, że po wejściu w życie nowych przepisów o emeryturę z powszechnego systemu będą mogły wystąpić także wszystkie osoby mające więcej lat niż wymagać będą tego nowe przepisy, w tym osoby pobierające świadczenia kompensacyjne albo emerytury pomostowe. Prawo do świadczenia emerytalnego nabędzie więc część osób, które obecnie nie mają takich uprawnień ze względu na zbyt niski wiek.

     

Nowelizacja ustawy emerytalnej nie zmienia nic w zakresie wcześniejszych emerytur przysługujących m.in. kolejarzom, nauczycielom oraz górnikom. Te grupy zawodowe zachowają swoje uprawnienia.


Skrócenie stażu wymaganego przy emeryturze minimalnej

Przywrócone zostaną obowiązujące przed 2013 rokiem warunki wymagane do przyznawania tzw. emerytur minimalnych. Od 1 października 2017 r. świadczenie emerytalne będzie podwyższone do  wysokości minimalnej, jeżeli ubezpieczony:

  • mężczyzna – osiągnął wiek emerytalny wynoszący 65 lat i dysponuje okresem składkowym i nieskładkowym wynoszącym co najmniej 25 lat,
  • kobieta – osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 60 lat i udowodniła okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat.

Przypomnijmy, że od 1 marca 2017 r. najniższe świadczenie emerytalne ma wynosić 1.000 zł.

Kiedy automatyczne przyznanie emerytury?

Po 30 września 2017 r., tak jak dotychczas, postępowanie o przyznanie emerytury z systemu powszechnego wszczynane będzie przez ZUS z urzędu w przypadku osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy oraz osób uprawnionych do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Obejmie to osoby, które ukończą obniżony wiek emerytalny, czyli 60 lat (kobiety) albo 65 lat (mężczyźni). Z uwagi na szybsze nabycie praw emerytalnych skróceniu ulegną więc okresy pobierania rent z tytułu niezdolności do pracy oraz świadczeń i zasiłków przedemerytalnych.

Zachowana zostanie także zasada – z uwzględnieniem jednak zmian związanych z obniżeniem powszechnego wieku emerytalnego – że w sytuacji, gdy osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy orzeka się niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia tego wieku. Przywrócenie niższego wieku emerytalnego oznaczać więc będzie szybsze nabycie przez rencistów wspomnianego uprawnienia, które zwalnia ich z konieczności, nieraz corocznego, stawania przed lekarzem orzecznikiem ZUS w celu przedłużenia prawa do pobieranego świadczenia rentowego.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Tagi: emerytura

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40010 )
Array ( [docId] => 40010 )